Metronik je uveljavljen ponudnik inovativnih rešitev za avtomatizacijo in digitalizacijo v industriji, pametnih zgradbah in infrastrukturnih podjetjih.
Metronikove vrhunske rešitve uporabnikom prinašajo veliko dodane vrednosti, med drugim pomagajo izboljšati ponovljivost in stabilnost procesov ter kakovost proizvodov, vzpostaviti nadzor in transparenten vpogled v procese, omogočiti analizo procesov ter vzpostaviti temelje za optimizacijo, znižanje stroškov in dvig produktivnosti. V podjetju sodelujemo s svetovno uveljavljenimi podjetji, ki delujejo na področju tehnologij za avtomatizacijo in digitalizacijo, rešitve v okviru družine MePIS pa so rezultat lastnega razvoja.

PODROČJADELA

Po panogah


Po rešitvah


Po učinkih