Metronik je uveljavljen ponudnik inovativnih rešitev za avtomatizacijo in digitalizacijo v industriji, pametnih zgradbah in infrastrukturnih podjetjih.
S kombinacijo obsežnega znanja o avtomatizaciji in nadzoru proizvodnih procesov in upravljanja stavb z najsodobnejšimi tehnološkimi rešitvami poslovnim partnerjem s pomočjo izboljšanja vodenja in nadziranja njihovih procesov, ugotavljanja priložnosti za ustvarjanje prihrankov in razvoja pobud za optimizacijo, pomagamo povečati njihovo konkurenčno prednost.

PODROČJADELA

Po panogah


Po rešitvah


Po učinkih