Digitalizacija se kaže kot eno glavnih orodij, s katerimi lahko podjetja že danes odgovorijo na krizo in recesijo

»Pandemija, s katero se soočamo, prinaša v poslovne in proizvodne procese veliko motenj in sprememb. V grobem si v času pandemije vsi želimo zadržati čim višjo stopnjo poslovne aktivnosti in produktivnosti, pri tem pa zaposlene obvarovati pred morebitnimi okužbami. Oboje pa kar kliče po digitalnem. Procesi, ki so v preteklosti zahtevali veliko človeških stikov, bodo v prihodnje še bolj podprti z digitalnimi tehnologijami. V procese se bo treba poglobiti in izboljšati njihovo preglednost, jih optimizirati, zmanjšati izgube, zastoje, izmete, kar spet lažje izvedemo s podporo digitalnih tehnologij.

Digitalizacija se torej kaže kot eno glavnih orodij, s katerimi lahko podjetja že danes odgovorijo na krizo in recesijo. Vendar pomembno je, da poslovne in proizvodne prakse, ki se bodo s podporo digitalizacije spremenile, ne bodo pozabljene, ko bo recesije in trenutne motnje konec. Nove prakse, ki se bodo uveljavile, bodo namreč lahko precej pripomogle k trajnemu poviševanju dodane vrednosti in nadaljnji rasti poslovanja. Tisti, ki bodo trenutno krizo uspešno prebrodili, bodo z veliko verjetnostjo v prihodnje delovali drugače kot pred njo in njihovi procesi bodo bolj digitalizirani kot pred krizo.

Izbor tovarne leta Časnika Finance je do zdaj postregel z zanimivimi primeri iz prakse. Podjetja, ki so se bojevala za zmago, so izkazala visoko stopnjo avtomatiziranosti in digitaliziranosti proizvodnih procesov. Še pomembneje, pokazala so, da obstaja jasna povezava med uspešnostjo poslovanja in digitalizacijo njihove proizvodnje. Izbor Tovarna leta torej omogoča, da podjetja ugotovijo, kje so v primerjavi z najboljšimi in najuspešnejšimi. Biti boljši, delovati bolj optimalno pa je še bolj pomembno v času krize in pandemije. Zato podjetjem priporočam, da sprejmejo izziv in sodelujejo v izboru.« pojasnjuje za Časnik Finance dr. Saša Sokolić, član uprave Metronika.