Povečajte učinkovitost in znižajte stroške proizvodnje z digitalizacijo in subvencijo

Eno od glavnih orodij za izboljšanje učinkovitosti in znižanje stroškov proizvodnje je digitalizacija. Omogoča nam celovito preglednost proizvodnih procesov v realnem času in optimizacijo z odpravljanjem vzrokov zastojev, izgub ter nepotrebnih stroškov nasploh.

Pridobite nepovratna sredstva za digitalno transformacijo s podporo izkušenega partnerja

Za digitalizacijo proizvodnje v malih in srednjih podjetjih bodo spomladi ponovno na voljo nepovratna sredstva Slovenskega podjetniškega sklada preko razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP«. Izbrani projekti bodo podprti s subvencijami, kar znatno zmanjša potrebni vložek in skrajša čas vračila investicije.

Pomemben dejavnik za pridobitev sofinanciranja pa je ustrezno pripravljena vloga. Pri tem vam pomagamo s svojimi izkušnjami in strokovnjaki, saj smo v zadnjih letih uspešno pridobili sredstva na tem in številnih drugih razpisih. Zato nam lahko brez skrbi zaupate pripravo velikega dela predvidene dokumentacije.

Če želite izboljšati učinkovitost proizvodnje z digitalizacijo, preverjenimi rešitvami, izkušenim partnerjem in nepovratnimi sredstvi, je kontaktna oseba Milan Dobrić, ki ga lahko pokličete po telefonu 01 514 08 81 ali mu pišete na naslov milan.dobric@metronik.si.

Osnova za izboljšave v proizvodnji je vzpostavljen pregled nad proizvodnimi procesi, materiali, zaposlenimi in porabo energije ter razumevanje ključnih dogodkov, ki vplivajo produktivnost in stroške. Za to je potreben natančen zajem vseh relevantnih podatkov v realnem času, urejeno shranjevanje, hitra obdelava in jasna preglednost rezultatov.

Pomembno je, da so pravilni in razumljivi podatki na voljo vsem ključnim deležnikom, od zaposlenih v proizvodnji, do vodstva. Proizvodni delavci lahko tako spremljajo informacije o proizvodnih procesih in virih ter hitro ukrepajo za odpravo motenj, zastojev in odstopanj pri porabi energentov. Vodstvo pa s pomočjo ključnih kazalnikov proizvodne učinkovitosti (KPI) prepoznava možnosti za povečanje učinkovitosti ter uvaja ukrepe za izboljšave in prihranke.

Vsemu temu so namenjene Metronikove modularne informacijske rešitve za digitalizacijo in optimizacijo proizvodnje MePIS, ki jih sestavljajo:

 • MePIS OPEX – namenjen uporabi proizvodnih podatkov za povečanje produktivnosti s pristopom operativne odličnosti (ang. Operational Excellence)
 • MePIS MES – sistem za upravljanje proizvodnje (ang. Manufacturing Execution System)
 • MePIS Energy – energetski informacijski sistem za zmanjšanje porabe in znižanje stroškov energije v proizvodnji (ang. Energy Management)
 • MePIS PDM – sistem za upravljanje proizvodnih procesnih podatkov za pregled v realnem času, analize in poročila (ang. Big Data)

Uvedba posamezne ali izbrane kombinacije navedenih modulov uporabnikom omogoča pomembne koristi, kot so:

 • povečanje učinkovitosti proizvodnje zaradi boljše izkoriščenosti virov in nižjih stroškov
 • poglobljen vpogled v proizvodne procese, vire in porabo energije v realnem času
 • odkrivanje skritih izgub z več deset proizvodnimi in energetskimi kazalniki uspešnosti (KPI)
 • hitrejši odziv na napake v proizvodnji in krajši čas zastojev z boljšim pretokom informacij med oddelki, kot na primer proizvodnjo in vzdrževanjem
 • sledljivost vseh proizvodnih dogodkov ter zagotavljanje kakovosti in skladnosti izdelkov s predpisi, standardi in zahtevami kupcev
 • uvajanje izboljšav učinkovitosti proizvodnih procesov na podlagi analize preteklih podatkov
 • odpravo papirne dokumentacije in dnevnikov dela ter nepopolnih in netočnih proizvodnih podatkov
 • znatno znižanje porabe energentov in drugih stroškov
 • zmanjšanje vplivov na okolje ter podatke in izračune za energetsko poročanje
 • in številne druge pomembne koristi za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje

Vse Metronikove rešitve dopolnjujemo tudi z operativnim, tehničnim in energetskim svetovanjem, s katerim razvijemo predloge ukrepov za takojšnje izboljšave, ki temeljijo na treh desetletjih praktičnih izkušenj in priznanih metodologijah, kot so Lean, Six Sigma, OEE, TPM, Sankey, M&T, CuSum in druge.

Takšen pristop zagotavlja hitre rezultate in povračilo vložkov (ROI) ter možnost stalnega spremljanja in ukrepanja za nenehne izboljšave v proizvodnji.