Elegans Hotel Brdo: Metronikov prispevek k slovenskemu predsedovanju EU

Julija je Slovenija prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, k čemur smo svoj delež prispevali tudi v Metroniku.

To smo dosegli s sodelovanjem pri prenovi protokolarnega Elegans Hotela Brdo, ki je poimenovan po modrem kresničarju, kačjem pastirju z latinskim imenom Ischnura Elegans.

Glavni izziv pri izvedbi omenjenega projekta je bil kratek rok izvedbe, novost pa je bila tudi sodelovanje z novim dobaviteljem in partnerjem za hotelske rešitve.

Po številnih zapletih z razpisi in izbiro glavnega izvajalca je za celotno prenovo namreč ostalo le še 5 mesecev od začetka del do odprtja hotela.

Kljub temu je Metronikova ekipa uspešno usklajevala predvidena dela z drugimi izvajalci ter pravočasno izvedla:

– avtomatizacijo sistemov ogrevanja, hlajenja in razsvetljave v hotelskih sobah s sistemom VDA glede na prisotnost gosta v sobi;

– povezavo sistema VDA s sistemom pristopne kontrole – prejemanje podatka o stanju odprtosti vrat za vklop t.i. pozdravne luči in pošiljanje podatka za signalizacijo stanja »ne moti« in »očisti sobo« pri vstopu v hotelsko sobo;

– avtomatizacijo ogrevanja in hlajenja v skupnih prostorih s krmilniki Honeywell;

– avtomatizacijo pametne razsvetljave DALI s produkti Honeywell ter upravljanje različnih skupin in scen v recepciji, restavraciji in konferenčnih dvoranah;

– avtomatizacijo centralne kotlovnice za pripravo hladne in tople vode v celotnem objektu;

– centralni nadzorni sistem Honeywell Arena NX za nadzor vseh energetskih sistemov (ogrevanje, hlajenje in prezračevanje) ter nadzor nad skupnimi prostori in hotelskimi sobami.

Z opisanimi rešitvami je hotel s 123 sobami pridobil visoko stopnjo avtomatizacije na področjih upravljanja hotelskih sob, HVAC in CNS.

Metronik pa je znova potrdil, da lahko s svojimi izkušenimi in strokovnimi ekipami izvaja tudi najzahtevnejše projekte na področju avtomatizacije v zgradbah.