Finance: Podjetja se bodo še hitreje odločala za digitalno preobrazbo

Zavedanje podjetij, da lahko z digitalizacijo proizvodnih procesov temeljito izboljšajo produktivnost, zvišajo kakovost, zmanjšajo izgube in zvišajo dodano vrednost, se še krepi. Za nekatere je leto 2021 pomenilo streznitev in pripravo na aktivnosti, ki se bodo na področju digitalne preobrazbe zgodile v prihodnjih letih.

Tako med drugim poudarjajo člani strokovnega odbora Tovarne leta, ki smo jih prosili za mnenje o tem, kakšno bo na področju razvoja pametnih tovarn po njihovih pričakovanjih leto 2022 – tudi ob upoštevanju predvidenih nepovratnih evropskih sredstev za digitalno preobrazbo gospodarstva iz načrta za okrevanje in odpornost –, ter vprašali, kako ocenjujejo leto 2021 na področju digitalne preobrazbe proizvodnih podjetij in uvajanja rešitev industrije 4.0.

Foto: Aleš Beno / Časnik Finance

Saša Sokolić, član uprave, Metronik:

»Področje digitalizacije procesov v proizvodnih podjetjih že samo po sebi dosega rast. Ne verjamem, da danes še kdo dvomi, da je z digitalizacijo proizvodnih procesov mogoče izboljšati delovanje proizvodnih podjetij na številnih segmentih. Primerov dobre prakse, ki to potrjujejo, je tudi pri nas zelo veliko. Preobrazba tovarn v smeri ‘večje pameti’ je torej globalni trend in se bo nadaljeval še kar nekaj časa. Nepovratna sredstva pri udejanjanju tega trenda vsekakor pomagajo. Dodaten denar pomeni, da si podjetja lahko privoščijo več digitalizacije, jo uvedejo hitreje in temeljiteje – in to je neposredni pozitiven učinek subvencij. Poleg tega razpisi podjetja ‘prisilijo’ v bolj strukturiran pristop k digitalizaciji, v oceno trenutnega položaja in pripravo strategije digitalizacije … V tem procesu pa podjetja dobijo dodaten vpogled v svetovne trende na področju digitalne preobrazbe proizvodnih podjetij in okrepijo zavedanje o pomembnosti te. Zato je iniciativo vlade, da z nepovratnimi sredstvi podpira digitalno preobrazbo proizvodnih podjetij, treba pohvaliti, hkrati pa je smiselno poudariti, da bi lahko bili razpisi vsebinsko bolj fleksibilni in birokratsko manj zahtevni in da bi se vse skupaj lahko dogajalo še hitreje.

Leto 2021 je bilo na področju digitalne preobrazbe proizvodnih podjetij kar dinamično in pestro. Trend pospešenega zavedanja podjetij, da z digitalizacijo proizvodnih procesov lahko temeljito izboljšajo produktivnost, dvignejo kakovost, zmanjšajo izgube in dvignejo dodano vrednost, se je po pričakovanjih nadaljeval. Veliki proizvodni igralci so po pričakovanju intenzivno vlagali na področju digitalizacije. Pohvalno je, da so se temu pridružila tudi številna manjša podjetja, tudi zaradi nepovratnih sredstev za podporo digitalizaciji. Seveda pa je bilo mogoče čutiti tudi vplive izzivov s cenami surovin, zastoji v dobavnih verigah in spremenjenimi navadami kupcev, kar je prizadelo marsikatero proizvodno podjetje. Pomembno je, da znamo podjetjem pokazati, da je tudi na te izzive mogoče bolje odgovoriti, če so procesi ustrezno digitalno podprti. V Metroniku smo imeli na področju digitalizacije proizvodnih procesov v letu 2021 veliko dela, saj smo svoje rešitve uspešno uvedli v številna proizvodna podjetja. Rezultati kažejo, da smo na aktualne izzive proizvodnih podjetij odgovorili zelo uspešno.«

Izjava je bila prvič objavljena v poslovnem časniku Finance na povezavi: povezava