Idealna rešitev za hiter razvoj spletnih aplikacij v industrijskem okolju

Temelj za povečanje učinkovitosti in znižanje stroškov proizvodnje so podatki, na podlagi katerih prepoznavamo in uvajamo izboljšave. Te podatke pa želimo pogosto prikazati v enostavnih in hitro razvitih (spletnih) aplikacijah.

Rešitev za hitro izdelavo industrijskih spletnih aplikacij brez programiranja je razvojna platforma Proficy Operations Hub proizvajalca GE Digital, ki je eden od vodilnih svetovnih ponudnikov programske opreme za avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje.

operater-pregleduje-podatke-v-proizvodnji-operations-hub-ge-digital

Enostavna izdelava spletnih aplikacij

Platforma omogoča povezovanje, združevanje in vizualizacijo procesnih in poslovnih informacij na enem mestu, za kar uporabniki ne potrebujejo programerskih veščin, saj posamezne gradnike in module enostavno povlečejo in spustijo na grafični uporabniški vmesnik.

Uporabniku je na voljo prijazen vmesnik za ustvarjanje aplikacijskih komponent, kot so podatkovne tabele (imenovane entitete), poizvedbe, dogodki, e-poštne predloge, uporabniki itd., vse brez kakršnegakoli programiranja. Z uporabo različnih komponent nato ustvarimo zaključene aplikacije.

Dostop do procesnih podatkov in poizvedbe

Pri namestitvi Proficy Operations Hub se samodejno ustvari nabor predpripravljenih poizvedb. To so sistemske poizvedbe, ki jih ni mogoče odkleniti, spremeniti ali izbrisati. Jih je pa lahko podvojimo ter nato spremenimo in uporabimo za druge namene.

S Proficy Operations Hub pa lahko kreiramo poizvedbe za dostop do internih ali eksternih podatkov, tako za ogled kot spreminjanje teh podatkov. Izvedejo se lahko interne poizvedbe (do Proficy Operations Hub entitet), SQL poizvedbe (preko zunanje SQL baze), REST poizvedbe (preko ustreznih REST API klicev) in poizvedbe nad SCADA ali Historian podatki (OPC UA in Proficy Historian).

Nazorna vizualizacija proizvodnih podatkov

Za prikaz in vizualizacijo podatkov iz različnih virov lahko uporabimo različne gradnike oz. grafikone, v obliki merilnikov, števcev, stolpčnih diagramov, grafov in druge. S pomočjo teh gradnikov je mogoče vizualno (z animacijami) prikazati in spremljati trenutno stanje meritve, časovni potek dogodkov, spremljati na primer stanje stroja in posodabljati dogodke, ki so se zgodili v določenem časovnem obdobju.

Po potrebi je na voljo tudi gradnik zemljevida (Google Maps) za geografski prikaz lokacij naprav, strojev in ostale opreme.

Visoka stopnja varnosti

Pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti aplikacije imajo uporabniške vloge in dovoljenja. Nadzor dostopa na podlagi vlog je ena od najpomembnejših metod za upravljanje dostopa glede na funkcijo osebe v organizaciji. Dostop lahko temelji na različnih dejavnikih, kot so pooblastila, odgovornost in tehnična usposobljenost. Dostop na podlagi vlog je še posebej dragocena pomoč organizacijam z veliko zaposlenimi.

Uporabniške vloge lahko ustvarimo v orodju Proficy Operations Hub in določimo, kateri uporabniki lahko dostopajo do določenih informacij. Ustvariti je mogoče več kategorij z več nivoji skupin znotraj posamezne kategorije, pri čemer platforma na splošno razlikuje štiri vrste uporabniških profilov.

Temelj zaščite sodobnih omrežnih komunikacij pred prisluškovanjem ali ogrožanjem pa so infrastruktura javnih ključev in digitalna potrdila. Temu sledi tudi aplikacija Proficy Operations Hub, ki zagotavlja varno podatkovno komunikacijo med spletnimi odjemalci in spletnimi strežniki, kjer je komunikacija s posameznim strežnikom zaščitena z uporabo strežniškega certifikata.

Pri komunikaciji s spletnimi brskalniki platforma Proficy Operations Hub, deluje kot https/wss strežnik, za kar je potreben strežniški certifikat, ki potrjuje pristnost strežnika do odjemalcev. Med namestitvijo platforme se lokalno ustvari potrdilo na podlagi podanega seznama imen gostiteljev. Poleg tega je na voljo orodje za upravljanje potrdil, ki omogoča uvoz in uporabo zunanjega izdanega strežniškega potrdila.

Komu je rešitev namenjena?

Aplikacija Proficiy Operationa Hub je namenjena predvsem sistemskim integratorjem in internim razvojnim skupinam ter je idealna rešitev za vse, ki iščete možnosti za hitro in enostavno izdelavo in uvedbo industrijskih spletnih aplikacij za delovne postaje in mobilne naprave.

Kontaktna oseba za več informacij o razvojni platformi Proficy Operations Hub je dr. Aljaž Stare, vodja programa GE Digital, ki mu lahko pišete na naslov aljaz.stare@metronik.si.

Celoten članek si preberite na povezavi: link