Kako dosežemo celovito sledljivost v proizvodnji z MePIS MES?

V številnih panogah, kot so avtomobilska, farmacevtska, živilska industrija in druge, vse strožji predpisi in standardi od proizvajalcev zahtevajo vedno bolj podrobno sledenje in beleženje proizvodnih dogodkov. To pomeni, da se za vsak izdelek in za vsak korak procesa zabeleži pretok materiala, aktivnosti, delavci, čas in druge pomembne podatke, s čimer lahko izdelke sledimo od virov do izdelave in obratno.

Vendar pritiska ne predstavljajo samo predpisi, temveč so vedno zahtevnejši tudi kupci. Zato pri sodobni proizvodnji kakovost končnega izdelka ni dovolj, temveč je vse bolj pomembno, kako je nastal.

Glavna področja sledljivosti v proizvodnji so:

 • sledljivost surovin in materialov (v katerih izdelkih se porabljajo)
 • genealogija izdelkov (iz katerih surovin ali materialov so izdelki narejeni ali sestavljeni)
 • sledljivost aktivnosti (katere aktivnosti so se zgodile pri proizvodnji izdelka)
 • sledljivost porabe časa (po operacijah/delovnih nalogih – delavci in oprema)
 • sledljivost vseh procesnih parametrov, ki so pomembni za proizvodnjo izdelka
 • označevanje npr. s črtno kodo (2D, QR, RFID, ipd.)

Problematika sledljivosti se pogosto poenostavlja in zamenjuje zlasti pri označevanju, ki je samo po sebi ne zagotavlja, temveč je njen sestavni del in predstavlja eno od osnov za sledljivost.

S sledljivostjo pridobimo več pomembnih koristi:

 • skladnost izdelkov s predpisi, standardi in zahtevami kupcev
 • večjo varnost izdelkov za uporabnike
 • boljšo in hitrejšo prilagodljivost proizvodnje
 • višjo kakovost izdelkov
 • izboljšano zaupanje kupcev
 • lažje obvladovanje reklamacij
 • večjo konkurenčnost proizvajalca
 • pridobivanje podatkov za analize ter posledično izboljšanje proizvodnih procesov

Celovito sledljivost dosežemo s proizvodnim informacijskim sistemom (MES), ki je povezan s proizvodnimi napravami in s poslovnim informacijskim sistemom (ERP). Takšna rešitev v največji možni meri samodejno beleži porabo surovin in materialov ter vseh pomembnih procesnih parametrov ter na podlagi zbranih podatkov prav tako samodejno ustvarja digitalni rodovnik izdelka, kar imenujemo genealogija.

Ta dokazuje, da izdelek izpolnjuje regulativne in zahteve kupcev ter omogoča brezpapirno proizvodnjo, saj so vsi podatki v digitalni obliki.

Sistem MES lahko krmili tudi označevanje materialov, proizvodov, zbirnih pakiranj in palet ter prenaša šifre sledljivosti na oznake po elektronski poti. Če označevanje poteka ročno, pa je proizvodni informacijski sistem podpora operaterjem, da pri ročnih vnosih čim bolj zmanjša možnost človeških napak.

MePIS MES – napreden sistem za upravljanje in sledljivost v proizvodnji

Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo v Metroniku razvili svoj modularni proizvodni informacijski sistem MePIS MES, ki je prilagojen potrebam industrije in med drugim vključuje vse funkcionalnosti za zagotavljanje sledljivosti.

V Metroniku se s to problematiko namreč ukvarjamo že tri desetletja in smo v tem času z ekipo strokovnjakov za avtomatizacijo in digitalizacijo uspešno izvedli številne zahtevne projekte doma in v tujini.

Poleg izkušenj in tehnologije pa sta prav tako pomembna tudi pristop in kakovost vpeljave. Vse prevečkrat namreč v praksi opažamo reševanje posameznih težav, namesto da bi problematiko sledljivosti proizvodnje reševali celovito. To pomeni, da imamo vizijo in načrt, kako dosežemo zastavljene cilje, čeprav trenutno morda izvedemo samo določeno rešitev.

Za več informacij o sledljivosti v proizvodnji ali za uvedbo konkretnih rešitev je kontaktna oseba Vanja Tomažič, ki mu lahko pišete na naslov vanja.tomazic@metronik.si.