Kako povečamo učinkovitost in kakovost proizvodnje z digitalnimi delovnimi navodili?

Na podlagi različnih raziskav lahko ugotovimo, da človeški dejavnik povzroči 35-45% odstotkov zastojev in 70-80% nesreč v proizvodnji. Zato je med glavnimi vzroki za odstopanja pri kakovosti in povečanje proizvodnih stroškov. Učinkovita rešitev za zmanjšanje vpliva človeškega dejavnika na proizvodne procese pa je uporaba digitalnih delovnih navodil.

Kaj je človeški dejavnik?

Človeški dejavnik je vsak vpliv zaposlenih na proizvodnjo, ki je posledica njihovih sposobnosti, veščin, znanja, osebnosti, obnašanja ter fizičnega in psihičnega stanja.

Tudi v visoko avtomatizirani sodobni proizvodnji, delujoči v skladu z načeli Industrije 4.0, so v središču njenega obratovanja še vedno operaterji, ki skrbijo za nemoten potek proizvodnih procesov. S tem pa ostaja prisoten tudi močan vpliv človeškega dejavnika. Zato je bistveno, da ga z uvedbo novih tehnologij v največji možni meri zmanjšamo ter operaterjem omogočimo učinkovitejše delo za večjo produktivnost, kakovost in varnost proizvodnje.

Kakšne so ključne koristi digitalnih delovnih navodil?

Delovna navodila so običajno dokumenti v papirni obliki, ki uporabnikom korak za korakom posredujejo napotke za delo. Takšni dokumenti so statični, njihovo posodabljanje je težje in zamudno, poleg tega so dovzetni za napake in poškodbe.

Zato je pomemben del digitalizacije proizvodnje tudi integracija delovnih navodil v proizvodne procese. Takšna navodila poleg besedil vključujejo slike, fotografije, video posnetke in elemente razširjene resničnosti, s katerimi operaterje in druge delavce vodijo pri upravljanju procesov in strojev, za katere so odgovorni.

Ključni cilj digitalnih delovnih navodil je povečanje učinkovitosti proizvodnje, kar prispevajo z naslednjimi izboljšavami:

Posodabljanje v realnem času. Za razliko od papirnih dokumentov programska oprema za digitalna navodila omogoča posodabljanje v realnem času. To pomeni, da se vsaka sprememba takoj odraža v navodilih in zagotavlja, da imajo zaposleni vedno dostop do najnovejših in točnih informacij.

Boljša dostopnost. Zaposleni lahko dostopajo do navodil na različnih napravah, kot so tablice, pametni telefoni in na primer očala za razširjeno resničnost. Tako so jim navodila na voljo vedno in povsod, kjer jih potrebujejo.

Manj napak. Jasna in interaktivna navodila zmanjšujejo verjetnost napačnega razumevanja in napak, kar prispeva k zmanjšanju nepredvidenih zastojev proizvodnje ter k večji produktivnosti, kakovosti in varnosti.

Hitrejše usposabljanje. Digitalna delovna navodila poenostavljajo usposabljanje, saj novinci laže in hitreje dojamejo proizvodnje procese in naprave ter postanejo samostojni in produktivni pri delu. Poleg tega digitalni zapisi olajšajo slednje stanja tudi koordinatorjem usposabljanja in mentorjem.

Interaktivnost. Večpredstavni elementi, kot so fotografije, video posnetki in razširjena resničnost, zaposlenim pomagajo, da si lažje predstavljajo kompleksne procese in naprave ter bolj natančno sledijo navodilom, ki jih po korakih usmerjajo pri delu.

Uporaba digitalnih proizvodnih navodil pa prispeva tudi k brezpapirnemu poslovanju in odnosu do okolja.

Digitalna delovna navodila in sistemi za upravljanje proizvodnje (MES)

Največjo korist za proizvodnjo imajo digitalna delovna navodila integrirana s sistemom za upravljanje proizvodnje (MES), ki običajno vključujejo tudi programska orodja za njihovo izdelavo in upravljanje.

S takšno rešitvijo pridobimo možnosti za podrobnejše analize in sprejemanje dodatnih ukrepov, s katerimi dodatno izboljšujemo učinkovitost proizvodnih procesov:

Povečanje produktivnosti. Sistemi MES zbirajo velike količine proizvodnih podatkov, katere lahko uporabimo tudi za spremljanje uspešnosti delavcev, ki uporabljajo digitalna navodila. Z analizo takšnih podatkov lažje prepoznavamo ozka grla, ki vplivajo na produktivnost in izboljšamo kakovost navodil.

Nadzor kakovosti. Gre za kritičen vidik proizvodnje, pri katerem lahko digitalna delovna navodila oblikujemo tako, da vključujejo preverjanje kakovosti in preglede v različnih fazah proizvodnega procesa.

Boljša sledljivost. Rešitve MES vključujejo funkcije sledljivosti, ki proizvajalcem omogočajo sledenje izvoru in zgodovini vsake komponente, uporabljene v izdelku. Ko sledljivost povežemo z digitalnimi delovnimi navodili, postane bolj poglobljena in zagotavlja, da so vsi proizvodni koraki ustrezno dokumentirani.

Digitalna delovna navodila in umetna inteligenca

Delovna navodila za zapletene proizvodne procese in stroje lahko obsegajo stotine in več strani. Zato je njihovo pregledovanje zamudno, kar podaljšuje čas odprave neskladnosti in povečuje stroške. Pri tem nam lahko pomaga umetna inteligenca, kakršna je na primer orodje Copilot, ki operaterjem, serviserjem, vzdrževalcem in drugim uporabnikom poišče določene vsebine ali odgovarja na vprašanja pri odpravi težav.

Integracija digitalnih delovnih navodil v proizvodne procese v povezavi z MES je torej pomemben preskok za učinkovitost, kakovost in varnost proizvodnje.

To danes ni več le možnost, temveč je pogoj za proizvajalce, ki želijo uspevati na konkurenčnih trgih. Prihodnost proizvodnje je namreč digitalna in podjetja, ki se prilagajajo, uvajajo inovacije in sprejemajo digitalna delovna navodila, bodo imela prednost pred konkurenti, ki se zanašajo zgolj na dokumente in procesne podatke na papirju.

Kako vam lahko pomagamo v Metroniku?

V Metroniku razvijamo in uvajamo lasten sistem za upravljanje proizvodnje MePIS MES, ki med številnimi funkcionalnostmi vključuje tudi orodje za izdelavo digitalnih delovnih navodil ter omogoča vse opisane koristi.

Če vas zanima, ali in kako lahko prispevajo k povečanju učinkovitosti in kakovosti proizvodnje v vašem podjetju, je kontaktna oseba za več informacij Vanja Tomažič, ki mu lahko pišete na naslov vanja.tomazic@metronik.si.