MePIS Energy Buildings 1.7 – nova verzija programske opreme

Za uspešno izvajanje ukrepov varčevanja in energetski management v stavbah moramo najprej poznati izhodiščni nivo rabe energije, za kar potrebujemo ustrezno informacijsko podporo s podatkovno zbirko in učinkovitimi sodobnimi analitičnimi orodji. MePIS Energy Buildings je v praksi preizkušen napredni energetski informacijski sistem, ki nam to zagotavlja, hkrati pa ga v Metroniku stalno dopolnjujemo z novimi funkcionalnostmi, v skladu z najnovejšimi svetovnimi razvojnimi trendi.

MePIS Energy Buildings je spletna aplikacija, ki nudi podporo spremljanju in analizi energetske učinkovitosti v zgradbah ter posledično varčevanju z energijo. V pravkar izdani verziji 1.7 smo izpopolnili nabor funkcionalnosti in uporabniško izkušnjo. Podatki o energetski učinkovitosti v obliki preglednih prikazov informirajo uporabnika o rabi energije in stroških ter mu pomagajo pri sprejemanju ukrepov in poslovnih odločitev za povečevanje energetske učinkovitosti. Aplikacija je skalabilna in konfigurabilna, kar omogoča prilagoditve po željah uporabnika.

Verzija 1.7 vsebuje podporo za samodejni uvoz e-računov, ki so v skladu s standardom e-SLOG, novo standardno poročilo, ki prikazuje 10 največjih porabnikov po energentih, optimizacijo računske logike za še hitrejše in bolj zanesljivo izvajanje izračunov, izpopolnjen uporabniški vmesnik, samodejno odjavo nedejavnih uporabnikov ter druge izboljšave, ki omogočajo še učinkovitejše obvladovanje energetskih sistemov.

MePIS Energy 16-nova verzija