MePIS Energy pridobil potrdilo o skladnosti s standardom ISO 50001

Eden od pomembnejših ukrepov, ki organizacijam omogoča učinkovitejše upravljanje in znižanje stroškov energije, je uvedba standarda za upravljanje z energijo ISO 50001.

Ker poraba energije vpliva na okoljski odtis in trajnostno naravnanost, kar zahteva vedno več kupcev, pa je hkrati pogoj za ohranjanje konkurenčnosti na trgu.

Temelj za učinkovito upravljanje z energijo je energetski informacijski sistem, ki je namenjen spremljanju in analizam porabe v realnem času ter sprejemanju ukrepov za izboljšave.

Zato z veseljem sporočamo, da je potrdilo o skladnosti s standardom ISO 50001 pridobila tudi Metronikova rešitev MePIS Energy.

Presojo smo opravili v sodelovanju z avstrijskim partnerjem T&G, certifikat pa nam je podelilo certifikacijsko podjetje TUV AUSTRIA CERT GmbH iz Dunaja.