Metronik sodeluje pri razvoju inovativnih rešitev za energetiko

Metronik kot član konzorcija 11 slovenskih podjetij PAKT sodeluje pri razvoju novih inovativnih rešitev za energetiko. V okviru razvojnega projekta bo vzpostavljena inovativna pilotno demonstracijska infrastruktura z inovativnimi produkti, ki jih je pred vstopom na trg potrebno testirati/demonstrirati v realnem okolju in zagotoviti njihovo polno funkcionalnost.

V okviru projekta Metronik sodeluje pri sklopu ˝Spoznavanje in upravljanje distribucijskega omrežja˝ in je nosilec vzpostavitve algoritmov za DMS (Distribution Management System) in razvoj metodologije univerzalnega principa funkcionalne in signalne integracije modulov glede na njihov položaj v srednje napetostnem omrežju. V okviru sklopa se obravnava aktivno SN distribucijsko omrežje, kjer oprema za zaščito, vodenje in avtomatizacijo avtonomno optimizira in spreminja konfiguracijo omrežja glede na trenutne razmere.

Konzorcij PAKT je ustanovljen za razvoj pametnih naprav, modelov in platform v aktivnem omrežju. Zaradi aktualnosti problematike je bil projekt potrjen v okviru Javnega razpisa »Pilotni/demonstracijski projekti – I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije« in je delno sofinanciran s strani Evropske unije.

Več o projektu PAKT si preberite v priponki.

http://www.metronik.si/wp-content/uploads/2017/12/vse_tri-275x300.png