Metronik sodeluje pri razvoju kontinuiranih biotehnoloških procesov

Biološka zdravila so eden najpomembnejših dosežkov v medicini, saj so bolj specifična, imajo manj stranskih učinkov in zdravijo pred tem neozdravljive bolezni. Tudi Slovenija je na tem področju že bila uspešna: prvo biološko zdravilo odobreno v ZDA sta razvila Lek in Kemijski inštitut.

Glavni izziv pri proizvodnji bioloških zdravil je njihova kompleksnost, saj so le ta proteini, ki jih proizvajajo genetsko spremenjene celice v načrtovanih okoljih – bioreaktorjih. Že majhne spremembe celic, proizvodnega okolja in pogojev lahko bistveno vplivajo na končno kvaliteto in učinkovitosti zdravila. Čeprav je biofarmacevtika ena najbolj perspektivnih panog z ocenjeno tržno vrednostjo 190 mild USD v letu 2019, pa se trenutno sooča s pomanjkanjem proizvodnih kapacitet in težavnim prenosom tehnologije iz laboratorijev na proizvodni nivo.

Metronik kot konzorcijski partner sodeluje pri aktivnostih programa BioPharm.SI, ki povezuje vrhunska slovenska podjetja in raziskovalne organizacije. Glavni cilj programa je razvoj stabilnih, kvalitetnih in ponovljivih procesov proizvodnje bioloških zdravil. Program temelji tudi na odlični možnosti prenosa razvitih izdelkov na globalni trg, tudi preko omrežja Novartis.

Temelj raziskovalnega programa bo razvoj stabilne celične linije, sprotno spremljanje procesnih parametrov z novo razvitimi metodami in napravami, informacijska in analitična podpora ter modeliranje in simulacije procesov, s katerimi bo možno napovedati potek proizvodnje in ga sproti usmerjati. Prav tako se v okviru programa načrtuje razvoj kontinuiranega procesa, kjer lahko z majhnimi reaktorji brez prekinitve proizvedemo večje količine zdravil.


Javni razpis “RRI v verigah in mrežah vrednosti” za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).