Metronik uspešno izvedel obsežen IoT projekt za Telekom Slovenije

Metronik je v sodelovanju s Telekomom Slovenije zasnoval in zgradili tehnološko sodoben sistem daljinskega nadzora telekomunikacijske opreme Telekoma in gostujočih telekomunikacijskih operaterjev, ki je vgrajena v 191 objektih, razporejenih po celotni Sloveniji.

Za nemoteno delovanje telekomunikacijskega omrežja je potrebno na vseh lokacijah zagotavljati električno energijo, primerno klimatizacijo, brezprekinitveno napajanje ter sisteme neprekinjeno nadzirati in ob izpadih ali motnjah delovanja to nemudoma sporočiti servisnemu osebju.

Nadzorni sistem je zasnovan na teritorialno redundančni iFIX SCADA programski opremi, ki zaradi večje varnosti kontinuirano zbira podatke z vseh lokacij v dveh centrih vodenja , ki se nahajata v Ljubljani in v Mariboru. V obeh centrih je nameščen tudi redundančni Historian za sprotno zbiranje in dolgoročno arhiviranje podatkov, ki so nato preko WEB strežnika dostopni službi za vzdrževanje, ki je razporejena po vseh regijah v Sloveniji.

Podatke iz vsake lokacije preko telekomunikacijskega omrežja zagotavlja 191 distribuiranih krmilnikov PAC R1 ameriškega proizvajalca Opto 22, ki jih odlikujejo visoka zanesljivost, zaščita pred električnimi motnjami in zmogljive komunikacijske možnosti. Poleg samih meritev klimatskih pogojev v objektih krmilniki PAC R1 sporočajo tudi podatke o porabi električne energije na lokacijah glede na najemnike ter nadzirajo delovanje UPS sitemov in drugih naprav kot so klime, diesel agregati, razsmerniki, lokalne baterije, pristop v prostore in odpiranje vrat.

Celoten sistem kontinuirano zajema več kot 40.000 meritev in podatkov iz vseh oddaljenih lokacij, ki se s pomočjo dobro organiziranega SCADA nadzornega sistema posredujejo nadzornemu osebju Telekoma. Vzdrževalna služba v realnem času prejema opozorila o nastali okvari ali motnji na katerikoli od 191 lokacij, zato ob alarmu lahko takoj začne z ukrepanjem in napake odpravi veliko hitreje kot pred tem. Sistem je bistveno povečal zanesljivost delovanja telekomunikacijskega omrežja in zagotovil preglednost nad porabo energije posameznih najemnikih omrežja.

Sistem izkorišča potencial dislociranih naprav za povezovanje in prenos podatkov v center po principu interneta stvari (IoT) in tako predstavlja lep primer, kako z uporabo najsodobnejših tehnologij ustvariti dodano vrednost za uporabnike.