5 ključnih koristi digitalizacije proizvodnje za vsako podjetje

admin

Na proizvodnem in poslovnem področju nasploh je med najbolj pogosto uporabljenimi pojmi v zadnjih letih zagotovo digitalizacija. Pri čemer se v praksi redno srečujemo z vprašanjem, kaj lahko proizvajalci z njo dejansko pridobijo.

Zato navajamo pet ključnih koristi digitalizacije v proizvodnji, ki jih lahko doseže vsako proizvodno podjetje:

1. Povečanje produktivnosti in znižanje stroškov. Temelj za izboljšave so preglednost nad proizvodnimi procesi v realnem času ter kazalniki učinkovitosti (KPI), kar omogoča hitrejše reakcije na dogodke in odstopanja v proizvodnji ter sistematične analize za razvoj dolgoročnih ukrepov za povečevanje dodane vrednosti v proizvodnji.

2. Manj papirja in človeških napak. Pogost vzrok za neučinkovitost in napake v proizvodnih procesih so podatki, evidence in delovna navodila na papirju, ki jih moramo čim prej spremeniti v digitalno obliko, kar občutno prispeva tudi k zmanjšanju napak zaradi človeškega dejavnika.

3. Izboljšanje kakovosti. Z zbiranjem, obdelavo in uporabo podatkov o procesih ter človeških in materialnih virih dokazujemo skladnost s predpisi in standardi, aktivno upravljamo s kakovostjo ter se izogibamo anomalijam oziroma se nanje hitreje in bolje odzivamo.

4. Znižanje porabe energije in ogljičnega odtisa. Vložek, ki se v proizvodnji najhitreje povrne, je znižanje stroškov z zmanjšanjem porabe energentov, kar zmanjšuje tudi škodljive vplive na okolje kot je ogljični odtis in različni drugi.

5. Izboljšanje učinkovitosti upravljanja proizvodnih naprav. Pomemben dejavnik za učinkovitost in pretočnost proizvodnje je tudi sistematično vzdrževanje proizvodnih naprav, s katerim preprečujemo in skrajšujemo izpade proizvodnje zaradi okvar.

Dobre prakse digitalizacije proizvodnjeNajvečja past pri digitalizaciji proizvodnje, ki jo opažamo v praksi, je reševanje posameznih težav, namesto da bi se povečanja učinkovitosti in znižanja stroškov lotili sistematično in celovito, za kar so pomembni naslednji dejavniki:

  • Vizija in strategija ciljev digitalizacije
  • Podpora vodstva ter vključitev vseh deležnikov in uporabnikov
  • Določitev prednostnih področij za hitre rezultate in pridobitev zagona
  • Zagotovitev ključnih kompetenc z lastnimi ali zunanjimi strokovnjaki
digitalizirana-diskretna-proizvodnja
Zakaj v podjetjih za digitalizacijo proizvodnje izberejo Metronik?

Interdisciplinarno znanje. Pogost razlog za neizpolnjena pričakovanja je, da se digitalizacije proizvodnje lotevajo IT podjetja brez ustreznega poznavanja proizvodnih naprav in procesov. V Metroniku združujemo znanja avtomatizacije, digitalizacije, informatike in proizvodnih procesov.

Bogate izkušnje. Naše rešitve so rezultat več kot trideset letnih izkušenj na področju povečanja produktivnosti in zniževanja stroškov v proizvodnji z avtomatizacijo in digitalizacijo.

Prilagodljivost rešitev. Z lastnim znanjem in izkušnjami smo razvili modularno platformo za digitalizacijo proizvodnje MePIS, ki omogoča postopno vpeljavo posameznih funkcionalnosti glede na potrebe obrata, kot tudi prilagajanje specifikam procesov v različnih industrijskih panogah in podjetjih.

Zanesljiv poslovni partner. Izboljšanje učinkovitosti proizvodnje z digitalizacijo je tek na dolge proge, pri katerem potrebujete partnerja z dovolj številčno inženirsko ekipo, odlično boniteto, dolgoročno osredotočenostjo na digitalizacijo proizvodnje, zavezanostjo k stalnemu tehnološkemu razvoju ter dokazanimi rezultati in izpolnjenimi obljubami.

Hitro vračilo vložkov. Vsak uspešen poslovnež pričakuje, da se mu bo vloženi denar čim prej povrnil. Zato smo v Metroniku usmerjeni v praktične rešitve, ki zagotavljajo hitre rezultate in celotno ekipo motivirajo za nenehno uvajanje izboljšav.

Za učinkovito proizvodnjo, ki je skladna z vse strožjimi predpisi in standardi ter zahtevami kupcev, klasične metode ne zadoščajo več. Potreben je tehnološki preskok, kakršnega omogoča Industrija 4.0, ki temelji na digitalizaciji. Praksa najboljših proizvodnih podjetij je namreč dokazala, da obstaja jasna povezava med uspešnostjo poslovanja in stopnjo digitalizacije njihove proizvodnje.

Če vas znanima, kako lahko navedene in druge učinke na proizvodnem področju dosežete z uvedbo modulov digitalne platforme MePIS v vašem podjetju, nas pokličite ali nam pišite na naslov .