Metronikova rešitev, svetovanje

Energetsko učinkovite rešitve za optimalne prostorske pogoje in udobje v industrijskih obratih in zgradbah

lukapeteh

Največji strošek industrijskih obratov in drugih zgradb ni začetna investicija, temveč njihovo obratovanje. Zato moramo imeti stalen pregled nad delovanjem in porabo energije ter zanesljivo in učinkovito energetsko oskrbo. Za zadovoljstvo in varnost uporabnikov pa je prav tako pomembno, da zagotavljamo optimalne prostorske pogoje in udobje. 

Glavni porabniki energije so sistemi za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje, in prav tu so možni tudi največji prihranki.

Za njihovo usklajeno delovanje skrbi centralni nadzorni sistem (CNS) v zgradbi, ki je eden od ključnih dejavnikov za energetsko učinkovitost. Kajti pri neusklajenosti delovanja še tako vrhunske naprave ne dosežejo najboljšega možnega izkoristka in zmanjšanja porabe energije. Kadar želimo hkrati zagotoviti tudi udobje bivanja, pa nam ravnovesje med obema nasprotnima ciljema omogočajo samo visoko avtomatizirani energetski sistemi.

Z aktivnim ukvarjanjem s porabo energije in doseganjem energetske učinkovitosti lahko v industrijskih obratih in drugih zgradbah znižamo stroške obratovanja za najmanj 10%.  Ali vas zanima, kako lahko to dosežemo?

S takšnimi cilji smo v Metroniku avtomatizirali številne industrijske objekte in druge zgradbe, od manjših, do največjih z nekaj 10.000 signali. Pri izvedbi CNS uporabljamo preverjene rešitve svetovno priznanega proizvajalca Honeywell, ki zagotavlja rešitve na vseh ravneh avtomatizacije za vzpostavitev pametnih zgradb.

Senzorji in izvršilni elementi. Senzorji za temperaturo, vlago, tlak in druge parametre so vir informacij za krmilno logiko, na podlagi katerih izvršilni elementi, kot so ventili, pogoni, frekvenčniki in podobni, upravljajo delovanje energetskih sistemov.

Krmilni nivo. Delimo ga na krmiljenje za energetiko in prostorsko regulacijo. 

  • Krmilnike za energetiko uporabljamo za avtomatizacijo energetskih sistemov, toplotnih/hladilnih postaj, klimatov in drugih, kjer sta ključna robustnost in energetsko učinkovito delovanje.
  • Krmilniki za prostorsko regulacijo so namenjeni avtomatizaciji sistemov v prostorih/pisarnah za ogrevanje in hlajenje, razsvetljavo, senčila. Poleg energetske učinkovitosti je pri njih posebej pomembna skrb za udobje in uporabnikom prijazna uporaba. 

Komunikacijska hrbtenica med napravami je ethernet omrežje s podomrežji ter preverjeni komunikacijski protokoli Modbus TCP/IP in Backnet MS/TP. Distribuirana arhitektura zagotavlja nemoteno delovanje posameznih sistemov tudi v primeru izpada komunikacije. 

Nadzorni sistemi SCADA. Vse energetske naprave in sistemi so povezani v nadzorni sistem SCADA, kjer ima uporabnik popoln pregled in možnost upravljanja njihovega delovanja. Ker je sodoben uporabnik mobilen, mora imeti vpogled vedno in povsod preko pametnega telefona ali tablice. V primeru težav pri delovanju sistemov pa je takoj obveščen po elektronski pošti ali s SMS sporočilom.

Energetski informacijski sistem. Pri zahtevnejših uporabnikih nadzorne sisteme nadgradimo še z inovativno informacijsko rešitvijo za energetski management MePIS Energy, ki vsebuje vse potrebne uporabnosti za učinkovito zniževanje stroškov porabe energijo. Odlikujejo ga sodobna tehnologija spletnega portala, prijazen uporabniški vmesnik in odlične analitične zmogljivosti.

Čeprav lahko vse to izvedemo v obstoječih industrijskih obratih in drugih zgradbah, je pomembno, da za energetsko učinkovite in ugodne prostorske rešitve pripravimo zasnovo dovolj zgodaj. 

Zato predlagamo, da se z našimi strokovnjaki posvetujete že pri načrtovanju novogradenj ali večjih prenov.

Za več informacij o energetsko učinkovitih rešitvah za industrijske objekte in druge zgradbe kontaktirajte Urbana Primožiča po telefonu 01 514 80 36, ali elektronski pošti .