Kaj je procesni historian in zakaj ga potrebuje vsako uspešno proizvodno podjetje?

lukapeteh

Za visoko produktivnost in optimizacijo stroškov v proizvodnji je pomembno, da imajo različni uporabniki in odločevalci na voljo vse potrebne informacije o delovanju procesov v realnem času ter se lahko hitro odzivajo na neskladnosti in s pomočjo analiz uvajajo izboljšave.

Pri tem pa so v sodobnih industrijskih podjetjih proizvodni procesi vse bolj avtomatizirani, informatizirani in digitalizirani, zaradi česar nastajajo vedno večje količine podatkov.

To lahko pomeni več tisoč podatkov v sekundi, ki jih je potrebno zajeti, shraniti, obdelati in uporabnikom prikazati na čim bolj razumljiv način.

Čeprav imajo proizvajalci izdelana orodja, ki omogočajo pregled in analizo podatkov na nivoju posameznega proizvodnega sistema, to ni dovolj, saj so v različnih formatih in razpršeni, kar povzroča težave pri povezovanju podatkov iz različnih virov.

Celovita rešitev za učinkovito obvladovanje proizvodnih podatkov je uvedba procesnega historiana kot namenske podatkovne baze, s katero lahko izpolnimo potrebe in zahteve različnih uporabnikov, ne glede na vrsto industrije in velikost proizvodnega podjetja.

digitalized- manufacturing-process

Glavne koristi in prednosti procesnega historiana

Sistematična ureditev proizvodnih podatkov. To pomeni enostavno centralizacijo in ureditev arhiva proizvodnih podatkov, kar je osnova za hiter in jasen pregled procesov, izvajanje analiz in izdelavo poročil.

Odprtost in povezljivost. Pomembno je, da je arhiv sposoben shranjevanja in kompresije proizvodnih podatkov iz različnih sistemov in virov, s čimer optimiziramo njegovo velikost in hitrost dostopa do starejših podatkov. Kakor tudi, da na uveljavljen oziroma standardiziran način zagotavlja podatke različnim drugim aplikacijam.

Shranjevanje podatkov s časovno značko. Procesni historian je sposoben shranjevati plaz tisoče podatkov v sekundi, zato lahko uporabnikom v trenutku poda pravilno zaporedje proizvodnih dogodkov, kar omogoča hitro in ustrezno ukrepanje.

Prikazovanje proizvodnih podatkov in odjemalci. Za dostop do arhiva proizvodnih podatkov potrebujemo različne odjemalce oz. vmesnike za vizualizacijo, ki so primerni za različne vloge in potrebe končnih uporabnikov. To pomeni, da lahko poleg surovih podatkov informacije predstavimo tudi v obliki grafov in drugih grafičnih elementov, ki olajšajo razumevanje in analize. Z razširjenostjo mobilnih naprav pa morajo biti na voljo na manjših zaslonih pametnih telefonov in tablic.

Enostavna administracija in zagotavljanje integritete podatkov. Upravljanje arhiva proizvodnih podatkov se izvaja z enim orodjem in na enoten način. S centralizacijo je poenoteno tudi varnostno shranjevanje in povrnitev podatkov v primeru okvare strojne opreme.

Integriteta podatkov pa pomeni, 1) zagotavljanje referenčnih vrednosti in kopij proizvodnih podatkov za vse aplikacije, 2) da kljub napakam v delovanju, kot je izpad komunikacije med procesi in arhivom, ne pride do izgube podatkov, 3) da je zagotovljen nadzor vseh posegov (t.i. revizijska sled) ter 4) možnost omejitve in zaščite dostopa na nivoju posameznika ali skupin uporabnikov.

ge-digital-metronik-historian-trend-client

Kako izberemo procesni historian?

Pri odločanju je priporočljivo izbrati rešitev, ki izpolnjuje naslednje ključne kriterije:

  • v lokalnem in globalnem okolju ima dovolj močno podporo in jo ne uporablja/razvija      samo posamezni sistemski integrator ali proizvajalec, zato uporabnik ni odvisen od enega (pro)izvajalca,
  • omogoča nadgradnje in širitve brez večjih posegov in dodatnih del ter z njimi povezanega časa in stroškov,
  • zagotavlja povezljivost z informacijskimi in drugimi sistemi v podjetju na standardiziran način,
  • je uveljavljena in odprta (za razliko od »nestandardnih« in namenskih rešitev) ter uporabnikom omogoča, da jo vzdržujejo in nadgrajujejo samostojno ali z drugimi partnerji, kar zagotavlja dolgoročno varnost investicije,
  • stalno sledi novim tehnološkim smernicam kot so mobilne naprave, podpora operacijskim sistemom, standardnim vmesnikom in protokolom in podobno.

Kako vam lahko pomagamo v Metroniku?

Rešitev, ki izpolnjuje vse navedene in druge potrebe in zahteve na področju učinkovitega obvladovanja proizvodnih podatkov, je programska oprema Proficy Historian vodilnega proizvajalca za proizvodno avtomatiko in informatiko General Electric (GE) Digital.

V Sloveniji ga zastopa podjetje Metronik, ki je procesne historiane uvedlo že v več kot stotih proizvodnih podjetjih.

Zato vam številčna in izkušena inženirska ekipa lahko pomaga in svetuje pri mnogih organizacijskih in tehničnih vprašanjih glede ustreznega centralnega arhiva proizvodnih podatkov, ki je pomemben korak pri izboljšanju učinkovitosti proizvodnje.

Kontaktna oseba za več informacij o procesnem historianu je Aljaž Stare, ki mu lahko pišete na naslov , ali ga pokličete na telefonsko številko (0)1 514 08 37.