Metronikova rešitev, svetovanje

Kako vzpostavimo pametne in energijsko učinkovite industrijske, poslovne in druge zgradbe

lukapeteh

Pametne so zgradbe, kjer za optimalno delovanje tehničnih sistemov skrbi centralni nadzorni sistem in jih upravlja samodejno na podlagi vnaprej določenih parametrov. Energijsko učinkovite zgradbe pa so varčne ter uporabnikom zagotavljajo optimalne bivalne in delovne pogoje.

Za pametne in učinkovite industrijske, poslovne ter druge zgradbe je ključna optimalna stopnja tehnološke naprednosti vgrajenih rešitev, ki uporabniku omogočajo enostavno upravljanje in zagotavljajo funkcionalnosti, ki jih dejansko potrebuje.

Za pametne zgradbe je pomembna celovita povezanost vseh naprav in sistemov

Tehnični sistemi v zgradbah, ki skrbijo za ogrevanje, prezračevanja in klimatizacijo (t.i. HVAC), pripravo tople vode, razsvetljavo in drugi, imajo štiri glavne nivoje.

Senzorski in izvršilni nivo. Senzorji zaznavajo prostorske razmere in delovanje naprav ter so vir informacij za krmilno logiko, na podlagi katerih izvršilni elementi, kot so ventili, pogoni, frekvenčniki in podobno, upravljajo delovanje tehničnih sistemov zgradb.

Krmilni nivo. Delimo ga na krmiljenje za energetske sisteme, ki skrbi za toplotno-hladilne postaje, klimate in podobno ter za prostorsko regulacijo, ki je namenjena ogrevanju in hlajenju, razsvetljavi in senčilom v prostorih.

Nadzorni nivo. Vse tehnične sisteme zgradb povezujemo v centralni nadzorni sistem SCADA, kjer imamo celovit in preprost pregled ter možnost upravljanja njihovega delovanja. Ker je sodoben uporabnik mobilen, želi imeti vpogled vedno in povsod, preko prenosnega računalnika, pametnega telefona ali tablice ter biti takoj obveščen o alarmih, okvarah in drugih neskladnostih.

Energetski management. Za večjo energijsko učinkovitost centralni nadzorni sistem nadgradimo še z informacijskim sistemom za energetski management, ki vsebuje vsa potrebna orodja za spremljanje, analize in zniževanje stroškov porabe energije.

Poleg omenjenih je smiselno, da so v enoten centralni nadzorni sistem povezana tudi dvigala, diesel agregati, sončne elektrarne, električne polnilnice, avtomatsko javljanje in gašenje požara, tehnično varovanje, bazenska tehnika in podobno, kar zagotavlja celovit pregled delovanja zgradb na enem mestu.

Energijsko učinkovite zgradbe so varčne in udobne

Energijsko učinkovite zgradbe pa odlikuje naslednjih pet pomembnih lastnosti:

Varčnost in zanesljivost. Upravitelji so odgovorni, da zgradbe delujejo ekonomično in zanesljivo, kar pomeni varčno in nemoteno skozi ves svoj življenjski cikel.

Brezhibno obratovanje. Operaterji spremljajo podatke in upravljajo vsakodnevno delovanje zgradb. Vzdrževalci pa skrbijo, da vsi sistemi delujejo brez izpadov in da učinkovito odpravijo morebitne motnje. Zato potrebujejo natančne informacije, ki jim omogočajo hitro in pravilno ukrepanje.

Udobje. Zaposleni in obiskovalci kot uporabniki zgradb pričakujejo ugodne bivalne pogoje. To pomeni, da se gretje, hlajenje, razsvetljava, senčenje in podobno, samodejno prilagajajo notranjim in zunanjim dejavnikom, kot so različne vremenske razmere. Ko je zgradba prazna, pa preide v stanje varčevanja.

Prijaznost okolju. Vsaka zgradba s svojim obratovanjem in porabo energije vpliva na okolje, zato je pomemben dejavnik njen ekološki vidik.

Skladnost s predpisi. Ne nazadnje pa morajo zgradbe glede energijske učinkovitosti in ekoloških vplivov ustrezati vse strožjim predpisom.

Koraki do pametnih in energijsko učinkovitih zgradb

Celovito načrtovanje. Pri klasičnem projektiranju novih zgradb, ki je razdeljeno na elektro in strojni del, pogosto manjka celostna slika funkcionalniosti in delovanja centralnega nadzornega sistema. Zato je ključno, da tudi uporabnik aktivno sodeluje že pri izdelavi projektne naloge z določitvijo potreb in zahtev. Tako uporabniku zagotovimo funkcionalno zgradbo ter povezanost tehničnih sistemov v enovit centralni nadzorni sistem in energetski management.

Kakovostna izvedba. Za ustrezno obratovanje zgradbe je pomembna strokovna izvedba, ki zajema vgradnjo in ožičenje krmilne opreme ter programiranje algoritmov delovanja sistemov v zgradbi. Kakovostno izvedeno ožičenje zagotavlja zanesljivo delovanje sistemov v prihodnosti. Energetska učinkovitost in bivalno udobje pa sta odvisna predvsem od programskih algoritmov za delovanje sistemov. Pri tem je ključen sistemski integrator, ki s svojim znanjem in izkušnjami zagotovi optimalno obratovanje zgradbe.

Uporabniku prijazno upravljanje. V želji po vzpostavitvi izredno naprednih pametnih zgradb se pogosto pozablja na uporabnika in njegovo sobivanje s tehničnimi sistemi. Pretirana uporabe tehnike in pametnih funkcionalnosti lahko postane zapletena za uporabo ter ima nasprotni učinek na udobje bivanja in produktivnost uporabnika. Pametna zgradba vsebuje optimalno stopnjo vgrajene tehnologije, ki uporabniku zagotavlja minimalno in enostavno upravljanje.

Kompetentno upravljalsko osebje. Za delovanje pametnih in učinkovitih zgradb moramo zagotoviti tudi ustrezno usposobljene upravljalce energetskih sistemov, ki skrbijo za ekonomično delovanje po urnikih in avtomatskih režimih ter odpravljajo morebitne napake in odstopanja.

Kako vam lahko pomagamo

V Metroniku zagotavljamo učinkovite rešitve na naslednjih ključnih področjih:

  • Avtomatizacija sistemov za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje (HVAC)
  • Avtomatizacija prostorov (ogrevanje, hlajenje, razsvetljava, senčila)
  • Integracija vseh sistemov v zgradbah v enoten nadzorni sistem
  • Centralni nadzorni sistem za upravljanje s sistemi v zgradbah
  • Informacijski sistem za energetski management in zmanjšanje porabe energije
  • Oddaljen nadzor nad razpršenimi objekti

Pri tem zagotavljamo celovito projektno podporo, ki obsega svetovanje in izdelavo projektne dokumentacije ter izvedbo, vzdrževanje in skrb za optimalno delovanje vseh vgrajenih sistemov.

Zakaj je Metronik prava izbira za pametne in energijsko učinkovite zgradbe?

V Metroniku sodelujemo pri gradnji pametnih in energijsko učinkovitih zgradb že trideset let. Zato vemo, kako jih premišljeno načrtovati, opremiti in upravljati.

Prilagodljivost. Pri načrtovanju upoštevamo pričakovanja, potrebe in zahteve vseh pomembnih deležnikov ter predpise, standarde in dobre prakse.

Optimalne rešitve. V primerjavi z izvajalci, ki so omejeni s svojo opremo, v Metroniku združujemo opremo različnih proizvajalcev. To nam omogoča, da jih povezujemo v najboljše možne rešitve glede na potrebe in značilnosti posamezne zgradbe.

Zanesljiva oprema. Naprave in sisteme izbiramo med svetovno priznanimi proizvajalci, ki so vodilni na svojih področjih (Honeywell, GE Digital, Emerson, Danfoss, S+S Regeltechnik). Vsa oprema, ki jo načrtujemo in vgrajujemo, je preverjena in zagotavlja zanesljivo delovanje v vsej svoji življenjski dobi.

Standardna tehnologija. Uporaba standardizirane opreme, ki podpira vse najbolj razširjene komunikacijske protokole, zagotavlja preprosto posodabljanje in nadgradnje ter dobavljivost rezervnih delov, kar odpravlja tveganje odvisnosti od tehnologije določenega proizvajalca.

Znanje in izkušnje. Vendar vse navedeno ni dovolj brez znanja in izkušenj, ki potrebe in zahteve ter rešitve in tehnologijo povezuje v usklajeno celoto. To zagotavljamo z ekipo več kot 100 inženirjev, ki je sposobna izvesti najzahtevnejše projekte, kot je na primer zagotavljanje prostorskih pogojev pri proizvodnji zdravil.

Za več informacij  o pametnih in energijsko učinkovitih zgradbah kontaktirajte Urbana Primožiča po telefonu
01 514 80 36, ali elektronski pošti .