Kako hitro in učinkovito zmanjšamo porabo in stroške energije v proizvodnji?

lukapeteh

Na proizvodnem področju je v zadnjem letu poleg digitalizacije in koronavirusa največkrat obravnavana tema zagotovo energija, ki je aktualna iz več razlogov.

Prvi razlog so naraščajoče cene energentov, ki jim zaenkrat še ni videti konca in neposredno vplivajo na stroške proizvodnje. Kljub povišanju cen izdelkov in morebitnim državnim subvencijam bo morala večina proizvajalcev rešitve za višje cene energentov poiskati z znižanjem njihove porabe.

Drugi dejavnik je ogljični odtis kot merilo za škodljive vplive proizvodnje na okolje, ki je v največji meri odvisen od porabe energentov. Velike korporacije namreč sprejemajo zaveze za ničelni ogljični odtis njihovih izdelkov in to zahtevajo od svojih dobaviteljev. Zato bo zmanjšanje porabe energentov eden od ključnih pogojev za obstoj v svetovnih nabavnih verigah in na trgih.

Tretji pa so nenehna prizadevanja za optimizacijo stroškov proizvodnje, kar je pogoj za dobičkonosnost in poslovno uspešnost industrijskih podjetij nasploh.

Dejavnost, s katero v proizvodnih podjetjih obvladujemo porabo, je energetski management, ki je tudi osnova za t.i. ogljični management.

Energetski pregled ali informacijski sistem?

Pri tem se v praksi večkrat zastavlja vprašanje, kaj naj bo prvi korak za doseganje energetske učinkovitosti proizvodnje.

V večini podjetij se tega lotevajo z energetskimi pregledi. Vendar takšen pregled, ki ni zgolj formalnost zaradi predpisov, temveč ima uporabno vrednost, temelji na analizi porabe energentov v zadnjih nekaj letih.

Ker ustreznih podatkov v podjetjih običajno nimajo, so energetski pregledi povezani z dodatnimi in zamudnimi meritvami, zaradi česar so dražji in trajajo dalj časa.

Precej bolj učinkovita rešitev je vzpostavitev energetskega informacijskega sistema, ki zagotavlja takojšnje in kakovostne podatke za energetske preglede ter je orodje za izvajanje energetskega in ogljičnega managementa.

prikaz_podatkov_v_proizvodnji_mleka
MePIS Energy – informacijska rešitev za zmanjšanje porabe energije v proizvodnji

Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo v Metroniku razvili lastno rešitev MePIS Energy, ki vključuje vse funkcionalnosti za upravljanje in znižanje porabe energije v proizvodnji.

Uporabnikom zagotavlja večjo preglednost porabe energentov in poglobljeno razumevanje vzrokov izgub ter ciljno spremljanje porabe s pomočjo standardnih Sankey, M&T in CuSum tehnik.

Z rešitvijo MePIS Energy uporabniki pridobijo:

  • celovit pregled nad porabo elektrike in drugih energentov v odvisnosti od različnih dejavnikov proizvodnje
  • zbiranje in varno shranjevanje vseh podatkov o porabi energije na enem mestu
  • hitro odkrivanje in možnost takojšnje odprave odvečne porabe zaradi različnih anomalij
  • učinkovito upravljanje porabe energije na vseh nivojih organizacije, od operative do vodstva
  • trajno znižanje porabe energije in zmanjšanje stroškov za vsaj 15 odstotkov in več
  • lažje izpolnjevanje pogojev za zmanjšanje ogljičnega odtisa in pripadajoče poročanje
  • zanesljive temelje za določanje ciljev in preverjanje učinkovitosti ukrepov v skladu s standardi ISO 50001, ISO 14001 in ISO EN 16001

Izkušnje uporabnikov MePIS Energy potrjujejo, da možnosti za znižanje porabe in stroškov energije odkrijemo že kmalu po uvedbi informacijskega sistema in prihranke dosežemo takoj.

Z utečeno uporabo in premišljenimi ukrepi pa lahko stroške porabe energije znižamo trajno, zato se takšna naložba običajno povrne že prej kot v enem letu.

Kontaktna oseba za več informacij o zmanjšanju porabe energije v proizvodnji in konkretnih rešitvah je Vanja Tomažič, ki mu lahko pišete na naslov vanja.tomazic@metronik.si.