Kako učinkovito izboljšamo kakovost proizvodnje v vsakem podjetju?

Sara Tavcar

V današnjem zahtevnem industrijskem okolju je kakovost proizvodnje med ključnimi dejavniki za konkurenčnost in poslovno uspešnost. Težave s kakovostjo povzročajo zamude pri dobavah, reklamacije in zavrnitve izdelkov ter izgubo zaupanja kupcev. Zato ni priporočljivo podcenjevati niti manjših odstopanj, temveč moramo ukrepati in jih odpraviti, preden postanejo večje in bistveno dražje.

Pri kakovosti proizvodnje ločimo dva vidika, procesnega in materialnega.

Procesni je odvisen od upravljanja proizvodnih procesov, kar pomeni načrtovanja delovnih tokov, zagotavljanja virov, od surovin in delavcev, do razumljivih navodil in pravilno delujočih strojev, obvladovanja proizvodnih podatkov in drugo.

Materialni oziroma izdelčni vidik kakovosti proizvodnje pa je povezan z različnimi meritvami in pregledi, ki jih opravljamo med proizvodnjo za zgodnje odkrivanje odstopanj in s končno kontrolo, s katerimi zagotavljamo, da izdelki izpolnjujejo zahtevane lastnosti.

Če opažamo težave s kakovostjo proizvodnje, nam lahko za sistematične in učinkovite izboljšave pomaga naslednjih sedem ukrepov.

7 ukrepov za izboljšanje kakovosti proizvodnje

Ugotovite odstopanja. Prvi korak je določitev ciljev kakovosti in analiza odstopanj pri dejanskih proizvodnih procesih. Sledi ugotavljanje vzrokov, razvrščanje neskladnosti po pomembnosti glede na njihov vpliv pri odnosih s kupci in ukrepi, s katerimi jih odpravimo.

Avtomatizirajte proces. Večji del odstopanj pri kakovosti proizvodnje je posledica človeških napak, zato naj bodo proizvodni procesi čim bolj avtomatizirani. Pri tem ne gre zgolj za drage in zapletene avtomatizirane proizvodne linije, temveč lahko pomembne izboljšave dosežemo z dokaj enostavnimi in ekonomičnimi ukrepi (npr. uvedbo črtnih kod ali digitalnih seznamov za materiale, surovine in izdelke).

Odpravite papir. Prav tako pomemben izvor neskladnosti v proizvodnji je papir. Napako lahko povzroči že večji madež na delovnih navodilih. Papirne evidence se izgubijo ali se nanje (pomotoma) zabeležijo napačni podatki. Pomembna inženirska sprememba na papirju bo v proizvodnjo morda prispela prepozno, ali sploh ne bo. Vse to vpliva na kakovost proizvodnje.

Zagotovite podatke v realnem času. Ključnega pomena za zgodnje prepoznavanje odstopanj in ukrepanje so natančni in pravočasni podatki. Avtomatizacija zbiranja ključnih proizvodnih podatkov ter njihov prikaz z nadzornimi ploščami in poročili v realnem času, omogoča boljšo preglednost in pravilnejše odločitve za kakovost proizvodnje.

Vzpostavite sledljivost. Odprava posameznega odstopanja je lahko koristna, vendar morda ne bo rešila temeljnega vzroka za neskladnosti pri kakovosti proizvodnje. Za učinkovite in trajne rešitve moramo zbirati in analizirati podatke iz celotnega proizvodnega procesa.

Povežite podatke. Pogost razlog za težave s kakovostjo proizvodnje so razpršeni dokumenti in podatki. Vse podatke, ki so pomembni za proizvodnjo, združite na enem mestu in naredite dostopne vsem, ki jih potrebujejo. Tako poleg povečanja kakovosti proizvodnje skrajšamo in prihranimo tudi čas, ki ga zaposleni porabijo za iskanje pravih informacij.

Avtomatizirajte nadzor kakovosti. Samodejno zbiranje in preverjanje podatkov pospeši prepoznavanje odstopanj v proizvodnih procesih in omogoča njihovo odpravo, preden vplivajo na kakovost proizvodnje. Pri tem nam lahko pomagajo proaktivna opozorila o pomanjkanju zalog, možnih težavah s stroji ali odstopanju pri kakovosti izdelkov.

Kot je razvidno, večina izboljšav kakovosti proizvodnje temelji na digitalizaciji kot avtomatiziranem zbiranju, obdelavi in prikazih procesnih podatkov, za kar potrebujemo ustrezno programsko orodje.

  Izboljšajte kakovost in zanesljivost proizvodnje s sistemom MePIS MES

  Zagotavljanju kakovosti, preglednosti in učinkovitosti proizvodnje je namenjen sistem za upravljanje proizvodnje MePIS MES, ki vključuje naslednje pomembnejše funkcionalne module:

  • upravljanje delovnih tokov omogoča večjo kakovost procesov in izdelkov z manj napakami,
  • sledljivost surovin in izdelkov ter genealogija proizvodov podpira s povezavo končnega izdelka z vhodnimi viri, proizvodnimi dogodki in procesnimi vrednostmi,
  • upravljanje kakovosti zagotavlja spremljanju parametrov kakovosti v realnem času ter hitrejšemu in boljšemu odzivanju na neskladnosti,
  • upravljanje proizvodnih podatkov nudi integriteto in celovitost proizvodnih podatkov na enem mestu.

  Poleg navedenih MePIS MES vključuje tudi funkcionalnosti za upravljanje vzdrževanja proizvodnih naprav, interno logistiko pri zagotavljanju proizvodnih surovin in materialov, označevanje izdelkov, upravljanje porabe energije, operativno odličnost z odpravljanjem zastojev ter celovito spremljanje proizvodnje s kazalniki učinkovitosti KPI.

  Ker pa tehnologija običajno predstavlja samo del izboljšav, uporabnikom informacijskih rešitev nudimo tudi ekspertno svetovanje izkušenih strokovnjakov, s pomočjo katerega lahko kakovost proizvodnje izboljšate lažje in hitreje.

  Za več informacij in izmenjavo izkušenj o možnostih za povečanje kakovosti proizvodnje je kontaktna oseba Vanja Tomažič, ki mu lahko pišete na naslov vanja.tomazic@metronik.si.