Kako z digitalizacijo povečamo energetsko učinkovitost in znižamo stroške proizvodnje?

Sara Tavcar

V obdobju energetske draginje je v industrijskih podjetjih zagotovo med najbolj aktualnimi vprašanje, ali in kako lahko znižamo stroške energentov pri proizvodnji. In čeprav se večina ukvarja predvsem z nakupnimi cenami ter zakupi energentov, v praksi opažamo precej neizkoriščenih priložnosti tudi pri njihovi porabi. Z načrtnim pristopom lahko namreč porabo in stroške energije v proizvodnji znižamo tudi za 10 odstotkov in več.

Ukrepe za zmanjšanje porabe energije delimo na organizacijske in investicijske.

Med organizacijskimi je običajno na prvem mestu optimizacija proizvodnih procesov, ki vključuje prilagoditve nastavitev (temperature, tlaka, vrtljajev, pretoka, ipd.), obratovanja, vključno z izklapljanjem porabnikov, ko ni proizvodnje, preprečevanjem nastajanja konic in prilagajanje proizvodnje tarifnim sistemom za energente.

Preostali pogosti ukrepi so odprava puščanj komprimiranega zraka, pare in vode ter energetsko učinkovita razsvetljava in ogrevanje ob upoštevanju notranje in zunanje temperature.

Pri investicijskih ukrepih je pogosta zamenjava zastarele in energijsko potratne proizvodne opreme, nakup energetsko učinkovitih kompresorjev, kompenzacija jalove energije in rekuperacija odpadne toplote.

Možne rešitve so tudi frekvenčna regulacija črpalk, pogonov, ventilatorjev in drugih porabnikov, nadzor konične porabe električne energije, zmanjšanje izgub na toplovodih, parovodih in ventilacijah, regulacija izgorevanja v kurilnih napravah in podobno.

Temelj za energetsko učinkovitost je spremljanje porabe energentov

Čeprav gre znano pravilo, v praksi še vedno spregledamo, da česar ne merimo, ne moremo izboljšati.

Zato je prvi smiselni ukrep, preden se lotimo drugih, ciljno spremljanje porabe, kar dosežemo z energetskim informacijskim sistemom.

Delovanje takšnega sistema temelji na avtomatskem zbiranju podatkov iz glavnih porabnikov v proizvodnji in drugih virov. Kjer samodejno zbiranje ni mogoče, jih dodajamo, ali urejamo ročno in tako zagotovimo, da odražajo dejansko stanje porabe.

V naslednji fazi se podatki samodejno obdelajo ter izračunajo kazalniki uspešnosti in prikazi z uporabo uveljavljenih pristopov, kot so CuSum, M&T in Sankey.

Na podlagi tako pridobljenih informacij razvijamo ukrepe za izboljšave, merimo njihov učinek in po potrebi uvajamo dodatne ukrepe, s čimer zagotavljamo stalen napredek po principu PDCA (Plan, Do, Check, Act).


Strokovno svetovanje za zmanjševanje porabe energentov v proizvodnji

Digitalizacija je običajno samo del rešitve, zato v Metroniku nudimo tudi strokovno svetovanje pri zmanjšanju porabe energentov v proizvodnji in optimizaciji proizvodnih procesov nasploh.

Izkušnje potrjujejo, da tako možnosti za izboljšave odkrijemo že kmalu po uvedbi informacijskega sistema in prihranke dosežemo takoj.

Z utečeno uporabo in premišljenimi ukrepi pa lahko stroške porabe energije znižamo trajno, zato se naložba v energetski informacijski sistem običajno povrne že prej kot v enem letu.


Za zmanjševanje porabe energentov v proizvodnji smo v Metroniku razvili informacijsko rešitev MePIS Energy

Spletna aplikacija je namenjena spremljanju porabe v realnem času ter odkrivanju in odpravi skritih izgub, saj omogoča takojšnjo komunikacijo med ključnimi deležniki pri proizvodnih dogodkih za krajše odzivne čase in bolj učinkovito sodelovanje.

Sestavljena je iz več modulov za spremljanje in upravljanje porabe energentov, energetsko knjigovodstvo ter napredno analitiko z umetno inteligenco, ki izračunava napovedi porabe glede na različne proizvodne in druge dejavnike.

Prav tako je prilagodljiva glede zajema podatkov iz strojev, merilnikov in drugih aplikacij.

Industrijskim podjetjem zagotavlja jasno in razumljivo preglednost porabe v proizvodnih procesih ter lažje odkrivanje možnosti za optimizacije in znižanje stroškov energentov.

Ključne koristi rešitve MePIS Energy:  
  • Celovit pregled nad porabo energije v odvisnosti od različnih dejavnikov proizvodnje v realnem času
  • Hitro odkrivanje in odprava nepotrebne porabe energentov
  • Pregledne informacije v obliki kazalnikov KPI za učinkovito upravljanje porabe energije na vseh nivojih organizacije, od operative do vodstva
  • Varna hramba vseh podatkov o porabi energije na enem mestu
  • Osnovni pogoj za spremljanje in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter pripravo energetskih poročil
  • Temelj za določanje ciljev in preverjanja učinkovitosti ukrepov v skladu s standardi ISO 50001, ISO 14001 in drugimi

Kontaktna oseba za več informacij in rešitve v zvezi z energetsko učinkovitostjo v proizvodnji je Blaž Hrnčič, ki mu lahko pišete na naslov blaz.hrncic@metronik.si.