Kakšen sistem potrebujemo za učinkovito upravljanje proizvodnje: SCADA, ERP ali MES?

admin

Učinkovitost sodobne proizvodnje in poslovna uspešnost industrijskih podjetij sta neločljivo povezani z avtomatizacijo in digitalizacijo. Vendar se v praksi podjetja večkrat srečujejo s kompleksnimi izzivi v proizvodnji, pri katerih se zastavlja vprašanje – s kakšnim orodjem oziroma na katerem nivoju jih je najbolje reševati?

Na splošno v sodobni proizvodnji avtomatizacijo in digitalizacijo uvajamo na treh bazičnih nivojih:

  • Nivo 0-2: PLC – SCADA – vodenje in nadzor proizvodnih procesov
  • Nivo 3: MES – upravljanje proizvodnje
  • Nivo 4-5: ERP – upravljanje podjetja (več organizacijskih enot)

SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) sistem je namenjen operativnemu vpogledu v avtomatizirane procese v realnem času. Preko grafičnega uporabniškega vmesnika spremljamo dogajanje v proizvodnji, nastavljamo operativne parametre, pregledujemo trende meritev in potrjujemo alarme. Čeprav lahko s SCADA sistemom pridobimo informacije, kot so učinkovitost, količina izdelkov in povprečna hitrost proizvodnje, nam še vedno ne omogočajo sledenja podrobnemu preoblikovanju surovin v končne izdelke s kompleksnim nizom operacij in korakov, saj podatkom v SCADA sistemu običajno manjka poslovni kontekst.

MES (ang. Manufacturing Execution System) je namenjen nadzoru, sledenju, upravljanju, dokumentiranju ter stalnim izboljšavam učinkovitosti in kakovosti proizvodnje s pomočjo kazalnikov uspešnosti (KPI) in analiz. Deluje na podlagi sprotne interakcije z operaterji in delovodji ter pridobljenih podatkov in dogodkov iz procesa, ki jih samodejno zajema iz strojev, IIoT senzorjev in drugih virov. Podatke ustrezno obdeluje ter jih po potrebi posreduje tudi v ERP.

ERP (ang.  Enterprise Resource Planning) je namenjen sledenju celotnega poslovnega procesa podjetja, kjer je proizvodni proces samo en del. Sistem ERP sicer prejema (prek MES) podatke iz proizvodnega procesa, vendar je količina teh informacij zelo omejena. Predvsem gre za povzete podatke, pomembne za poslovni proces (prodaja, nabava, računovodstvo), ki se nanašajo na skupno količino surovin, uporabljenih v proizvodnji, na skupno število končnih izdelkov, informacije o kakovosti izdelkov itd.

aplikacijski_prikaz_podatkov_v_proizvodnji_hrane

Kdaj za reševanje izzivov v proizvodnji potrebujemo MES sistem?

Medtem, ko je SCADA zasnovana za nadzor proizvodnje v realnem času, ERP pa za upravljanje poslovnih procesov celotnega podjetja, je MES izdelan za sledenje in zbiranje informacij o izdelkih / šaržah skozi vse faze proizvodnega procesa. Gre za programsko orodje, ki lahko deluje z veliko podatki, prejetimi v realnem času (SCADA), hkrati pa izmenjuje informacije s transakcijskim svetom (npr. ERP, WMS).

Ne glede na načeloma jasno ločene funkcije sistemov ERP, SCADA in MES, se vseeno pojavijo vprašanja, katero orodje oziroma kakšna kombinacija orodij je najustreznejša za reševanje izzivov v sodobni proizvodnji.

Ali lahko z naprednim sistemom SCADA nadomestimo MES?

Čeprav sodobni sistemi SCADA omogočajo, da v njih vključimo tudi relacijske podatke kot so delovni nalogi ali številke šarž, ne morejo nadomestiti MES sistema. Slednji je izdelan za spremljanje materialnih tokov in dogodkov v proizvodnji, vključno z ročnimi akcijami, omogoča celovito sledljivost procesov in proizvodov ter poglobljen vpogled v procese s kazalniki in analizami. Zato je MES ključno orodje za upravljanje proizvodnje in dvig produktivnosti.

Ali podjetje, ki ima uveden sistem ERP z modulom za proizvodnjo, potrebuje tudi MES?

ERP je zasnovan za delo s transakcijami. V proizvodnem procesu pa se v realnem času pogosto izmenjuje ogromno informacij, ki jih je treba obdelati in analizirati, da dosežemo optimalne rezultate. Zato potrebujemo sistem, ki je sposoben obravnavati tako podatke v realnem času kot transakcije.

Kadar je proizvodni proces enostaven in statičen, z redkimi menjavami delovnih nalogov, če je nabor pričakovanih funkcij za obvladovanje proizvodnje omejen ter ni potrebe po vključevanju avtomatično zajetih podatkov iz procesov v proizvodna poročila in analize, ERP lahko zagotovi dovolj informacij za obvladovanje proizvodnje.

Vendar so takšni primeri redki. Čeprav se zdi, da se ERP in MES v nekaterih segmentih prekrivata, gre za dva zelo različna sistema z različnimi ključnimi funkcijami in lastnostmi. Sodobno proizvodno podjetje, ki želi z digitalizacijo izboljšati svoje procese in povečati produktivnost, potrebuje MES in ERP, ki sta tesno povezana in si izmenjujeta podatke.

Kot je razvidno, enoznačnega odgovora, ki bi veljal za vse vrste proizvodnje, torej ni.

Optimalna rešitev je odvisna od različnih dejavnikov in je v preprostih primerih lahko zgolj proizvodni modul v ERP, v kompleksni proizvodnji pa potrebujemo vse tri sisteme.

prikaz_podatkov_v_proizvodnji_mleka

Kako vam pri optimizaciji in učinkovitejšem upravljanju proizvodnje lahko pomagamo v Metroniku?

V Metroniku se z avtomatizacijo proizvodnje ukvarjamo že več kot trideset let. Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo razvili tudi lasten sistem za upravljanje proizvodnje MePIS MES.

MePIS MES je tehnološko napredna informacijska rešitev, sestavljena iz več vsebinskih modulov s katerimi zadostimo vsem ključnim potrebam za učinkovito upravljanje sodobne proizvodnje. Module MePIS MES sistema lahko uvajamo postopoma, glede na potrebe proizvodnje, poleg tega pa jih lahko prilagajamo specifikam procesov. Sistem je tudi enostavno povezljiv z obstoječim informacijskim okoljem. Vsestranska prilagodljivost sistema rezultira v lažjem, hitrejšem in cenejšem uvajanju ter dobri uporabniški izkušnji.

Vendar je tehnologija samo del rešitve. Povečanje produktivnosti in kakovosti ter znižanje stroškov proizvodnje zahtevajo različna znanja, izkušnje in predvsem dobro poznavanje proizvodnih procesov. V Metroniku zaposlujemo strokovnjake s področij avtomatizacije, informatike in digitalizacije z dolgoletnimi izkušnjami v proizvodnem okolju, zato lahko izvajamo najbolj zahtevne projekte doma in v tujini.

Poleg znanja, izkušenj in tehnologije pa je pomemben tudi pristop. V praksi se vse prevečkrat dogaja, da se rešujejo posamezne težave, namesto da bi se odpravljanja izgub, zniževanja stroškov, povečevanja kakovosti ter dvigovanja produktivnosti lotili celovito. Potrebno je imeti vizijo, celovit načrt ter zanesljivega partnerja, s katerim se zastavi ambiciozne cilje, ki se jih s skupnimi močmi čim hitreje doseže, hkrati pa zagotovi realizacijo pozitivnih učinkov.

Za več informacij glede povečanja produktivnosti s sistemom za upravljanje proizvodnje (MES) vam je na voljo vodja prodaje in operacij Aleš Temeljotov na naslovu .