Najnovejše tehnologije digitalizacije kot ključni element za prebojni dvig učinkovitosti proizvodnje

admin

Z vprašanjem produktivnosti se srečujemo že desetletja, vendar v praksi pogosto opažamo zgrešene investicije in neizkoriščene priložnosti za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje. Zato je za marsikoga zagotovo koristen podatek, da je preizkušeno zanesljiv način za povečanje produktivnosti in znižanje stroškov v proizvodnji ustrezno digitalno podprt pristop operativne odličnosti (ang. Operational Excellence – OPEX), ki ga lahko nadgradimo tudi z umetno inteligenco (AI).

Kaj je OPEX in kako deluje?

Pristop OPEX temelji na poglobljenem vpogledu v proizvodne procese in spremljanju njihovega delovanja s pomočjo ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) ter sistematičnem odkrivanju in odpravljanju vzrokov za zastoje in izgube.

Osnova za operativno odličnost je zmanjševanje izgub, za kar je potrebno pridobivanje in shranjevanje podatkov o dogajanju v proizvodnji v realnem času. Naslednji korak pa je njihova pretvorba v jasne, pregledne in uporabne informacije, s pomočjo katerih ugotavljamo možnosti za izboljšave.

Temelj celotnega pristopa predstavlja informacijski sistem OPEX, ki skrbi za zbiranje in obdelavo proizvodnih podatkov ter zagotavlja ustrezne informacije vsem ključnim deležnikov v proizvodnji.

Vendar je tehnologija vedno samo del rešitve, saj povečanje produktivnosti in znižanje stroškov proizvodnje zahtevajo različna znanja in predvsem izkušnje.

Poleg znanja, izkušenj in tehnologije pa je pomembna tudi strategija. Kajti v praksi vse prevečkrat srečujemo reševanje posameznih težav, namesto da bi se izboljšav v proizvodnji lotili celovito ter z jasno vizijo končnega cilja.

Pet ključnih koristi sistema OPEX

Z uvedbo sistema OPEX in pristopa operativne odličnosti pridobimo več pomembnih koristi:

  • boljše razumevanje delovanja proizvodnih procesov za uvajanje izboljšav, s katerimi povečamo produktivnost in znižamo stroške
  • lažje odkrivanje skritih izgub s pomočjo KPI, ki se izračunavajo na podlagi standardnih metodologij kot sta OEE in TPM
  • hitrejši odziv na neskladnosti v proizvodnji ter krajši čas izpadov in zastojev
  • odprava ročnega beleženja podatkov ter pogosto nejasnih in netočnih proizvodnih dnevnikov na papirju
  • učinkovitejše sodelovanje med različnimi deležniki kot so vodstvo, proizvodnja in vzdrževanje

Kaj prinese nadgradnja sistema OPEX z umetno inteligenco?

Umetna inteligenca se kot podpora klasični analitiki in diagnostiki dandanes intenzivno uporablja v številnih, predvsem potrošniško-orientiranih panogah (npr. bančništvo, telekomunikacije). 

V zadnjem času pa se ob napredku računalniških metod in prediktivnega modeliranja vse bolj uveljavlja tudi v bolj kompleksnih okoljih, kot je proizvodnja. Ob pravilni pripravi podatkovne infrastrukture jo lahko uporabimo za podporo pri odločanju pri različnih ključnih procesih – od proizvodnje, do planiranja in vzdrževanja.

V kombinaciji z informacijskim sistemom OPEX omogoča umetna inteligenca številne procesne izboljšave, poenostavitve in pohitritve, hkrati pa razbremeni ključne odločevalce. Tako po eni strani skrbi za hitrejšo identifikacijo težav ter enostavno interpretacijo proizvodnih kazalnikov, ki vplivajo na učinkovitost proizvodnje. Po drugi strani pa omogoča izvajanje simulacij oziroma predikcij, s katerimi se lahko težavam v proizvodnji izognemo še preden bi se sploh pojavile in vplivale na produktivnost. Prav tako se umetna inteligenca vse bolj uporablja pri izboljševanju kakovosti proizvodov, nadzoru in usmerjanju zaposlenih, prediktivnem vzdrževanju ter optimalnem planiranju.

Ne glede na to, da se umetna inteligenca v povezavi s proizvodnimi sistemi pojavlja na vedno več področjih, njen pravi razmah v proizvodnji šele prihaja. Tako bo v prihodnosti v kombinaciji s sistemom OPEX in ostalimi orodji prispevala še več k dvigovanju produktivnosti in uspešnemu poslovanju proizvodnih podjetij.

Kako vam lahko pomagamo v Metroniku?

V Metroniku se z avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje ukvarjamo že tri desetletja ter zaposlujemo strokovnjake s področij avtomatike, informatike in digitalizacije, zato izvajamo tudi najbolj zahtevne OPEX projekte doma in v tujini.

Na podlagi izkušenj pri povečanju produktivnosti in znižanju stroškov v proizvodnji smo razvili lastno programsko rešitev MePIS OPEX. Sestavljena je iz več modulov, ki uporabnikom omogočajo zaznavanje in klasifikacijo zastojev, izračun KPI-jev, nadzorne plošče in vizualizacijo podatkov ter napredne funkcionalnosti za poročanje in analitiko na podlagi umetne inteligence.

Spletna platforma zagotavlja, da so vse funkcionalnosti na voljo zmeraj in povsod z uporabo prenosnih naprav, kot so računalniki, pametni telefoni in tablice, zato je rešitev učinkovita tudi pri delu na daljavo.

Sodobna arhitektura in tehnologija omogočata enostavno uvedbo in povezavo v obstoječe informacijsko okolje, vključno z prilagodljivimi algoritmi umetne inteligence, ki jih lahko povežemo z drugimi aplikacijami, s katerimi skrbimo za produktivnost in stroške proizvodnje.

Za več informacij o možnostih za izboljšanje produktivnosti s sistemom za operativno odličnost kontaktirajte Vanjo Tomažiča po elektronski pošti .