7 ključnih kriterijev pri izbiri sistema za upravljanje proizvodnje (MES)

admin

Eden od pomembnih korakov na poti do povečanja produktivnosti in znižanja stroškov proizvodnje je uvedba informacijskega sistema za upravljanje proizvodnje (ang. Manufacturing Execution System – MES).

Z njim lahko dosežemo več pomembnih učinkov, kot so: učinkovito planiranje in preglednost proizvodnih procesov v realnem času, odprava zastojev, sledljivost proizvodnih virov in dogodkov, večja prilagodljivost proizvodnje na spremenjene zahteve, razbremenitev operaterjev in tehnologov administrativnega dela, manj napak zaradi človeškega dejavnika, skladnost s predpisi in standardi, večja kakovost in varnost izdelkov, brezpapirno poslovanje in drugi.

Vendar v praksi opažamo, da uvedeni sistemi večkrat ne prinašajo pričakovanih rezultatov.

Zato opisujemo sedem ključnih kriterijev, ki jih je priporočljivo upoštevati pri izbiri sistema za upravljanje proizvodnje.

Kaj moramo upoštevati pri izbiri MES?

Uveljavljena rešitev. Temelj za učinkovito upravljanje proizvodnje je uveljavljen in modularno zgrajen MES z jasno določenimi jedrnimi funkcionalnostmi (npr. sledljivost), ki se redno izboljšujejo in posodabljajo, ter z možnostjo nadgradnje z dodatnimi moduli.

Zanesljiv poslovni partner. Načrtovanje, uvajanje, vzdrževanje in nadgrajevanje sistema MES je dolgoročen proces, pri katerem potrebujete zanesljivega poslovnega partnerja z jasno poslovno, tehnološko in vsebinsko vizijo. Vse to zagotavlja tudi uporabnost sistema na dolgi rok (»future-proof«).

Ekspertno znanje in izkušnje. Uvedba MES sistema zahteva interdisciplinarna znanja s področij avtomatizacije, informatike in digitalizacije ter bogate izkušnje s proizvodnimi procesi. Z uporabo dobrih industrijskih praks se zagotovi učinkovita vpeljava sistema. Aktivna podpora izkušenega partnerja v vseh korakih vpeljave pa poskrbi, da je sistem ne le uporaben za vse ključne deležnike, ampak da njegova uporaba uspešno zaživi v praksi.

Prilagodljivost in postopnost uvajanja. Vsaka proizvodnja ima svoje posebnosti in cilje, katerim moramo prilagoditi MES in ne obratno zaradi omejenih zmogljivosti sistema. To tudi pomeni, da imajo različne funkcionalnosti različne prioritete, za kar je ključna možnost postopnega uvajanja modulov in kasnejša širitev z ostalimi funkcionalnimi sklopi, od ene linije do več obratov.

Povezljivost. MES je vezni člen med proizvodnimi stroji in linijami ter informacijskimi sistemi, zato mora biti enostavno povezljiv s poslovnimi (ERP), skladiščnimi (WMS) in analitičnimi (BI) sistemi, s sistemi procesnega vodenja in avtomatizacije ter ostalimi aplikacijami.

Prijaznost za uporabnike. Hitrost uvajanja in učinkovitost uporabe MES sta v veliki meri odvisni od preglednih in razumljivih oziroma intuitivnih uporabniških vmesnikov. Pomemben vpliv na uporabniško izkušnjo (»user experience«) ima lahko tudi jezik, tako pri uvedbi kot pri nadaljnji uporabi informacijske rešitve, saj večjezičnost omogoča enostavno uporabo v proizvodnih obratih doma in v tujini.

Napredne funkcionalnosti in umetna inteligenca. Učinkovit MES vključuje napredne algoritme za obdelavo množice proizvodnih podatkov in pretvorbo v uporabne informacije (KPI) za upravljanje proizvodnje in uvajanje izboljšav. Prav tako neprestano vključuje nove vsebinske in tehnološke funkcionalnosti ter na ta način skrbi za izboljšave in konkurenčnost proizvodnje na dolgi rok.

Kako vam lahko pomagamo v Metroniku?

V Metroniku smo na podlagi dolgoletnih izkušenj razvili svojo rešitev za upravljanje proizvodnje MePIS MES, ki je prilagojena potrebam slovenskih industrijskih podjetij, hkrati pa sledi svetovnim trendom.

Gre za modularen sistem, s katerim zadostimo vsem ključnim potrebam za učinkovito proizvodnjo in ga lahko uvajamo postopno. Ker je vsestransko prilagodljiv in povezljiv z obstoječim informacijskim okoljem naročnika, je njegovo uvajanje lažje, hitrejše in cenejše.

Vendar je tehnologija samo del rešitve. Povečanje produktivnosti in znižanje stroškov proizvodnje zahtevajo različna znanja in predvsem izkušnje. V Metroniku se s tem ukvarjamo že tri desetletja ter zaposlujemo tako strokovnjake s področij avtomatizacije, informatike in digitalizacije kot tudi svetovalce za obvladovanje proizvodnih procesov, zato uspešno izvajamo tudi najbolj zahtevne projekte doma in v tujini.

Poleg znanja, izkušenj in tehnologije pa je prav tako pomemben pristop. Vse prevečkrat namreč v praksi opažamo reševanje posameznih težav, namesto da bi se povečanja produktivnosti ter odpravljanja izgub in znižanja stroškov v proizvodnji lotili celovito.

Za več informacij o možnostih za izboljšanje proizvodnih procesov z uvedbo celovite informacijske rešitve za upravljanje proizvodnje (MES) kontaktirajte Vanjo Tomažiča po elektronski pošti vanja.tomazic@metronik.si.