Metronikova rešitev, svetovanje

V 80% podjetjih lahko v enem letu povečamo produktivnost za najmanj 3%

lukapeteh

To ni samo fraza, temveč ugotovitev na podlagi trideset let izkušenj pri avtomatizaciji in tudi digitalizaciji proizvodnih procesov. Prav produktivnost je eden od ključnih dejavnikov za ohranjanje konkurenčnosti na današnjih nepredvidljivih svetovnih trgih.

Zato marsikoga zagotovo zanima, kako lahko dokaj hitro povečamo produktivnost v proizvodnih procesih.

Kaj je produktivnost?

Čeprav poznamo več definicij, lahko produktivnost opredelimo kot izdelavo čim več kakovostnih proizvodov v čim krajšem času in s čim nižjo porabo virov. Gre za povezanost med stroji, materiali in zaposlenimi.

Na produktivnost torej vplivajo različni dejavniki, kar zahteva neprestano iskanje novih načinov za  izboljšave proizvodnih procesov, odkrivanje in izkoriščanje možnosti za optimizacijo, zagotavljanje večje zanesljivosti procesov, povečanje učinkovitosti ter prepoznavanje in odpravljanje vzrokov za izgube v proizvodnji.

Kako povečamo produktivnost?

Osnova za povečanje produktivnosti je preglednost nad proizvodnimi procesi v realnem času ter vpogled in analiza dogodkov, ki vplivajo na produktivnost. To pa temelji na natančnem in čim bolj samodejnem zajemanju podatkov v proizvodnji in kazalnikih, ki nam takoj povedo, v kateri smeri se gibljemo.

Preglednost procesov v realnem času omogoča sledenje dogajanju na proizvodnih linijah, zaznavanje in hitro ukrepanje ob zastojih in motnjah, izboljšanje sodelovanja med proizvodnjo in vzdrževanjem ter povečanje kakovosti proizvodnje. 

Dogodke v proizvodnji pa spremljamo preko nabora ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI), ki zagotavljajo celovit pregled nad proizvodnjo ter prepoznavanje razlogov za izgube in možnosti za izboljšave.

Za produktivnost je prav tako pomembno, da imajo ustrezne in razumljive podatke na voljo vsi ključni deležniki, od delavcev v proizvodnji, do vodstva. Delavci prejmejo takojšne informacije o svojem delu, vodstvo pa lahko spremlja dogajanje v proizvodnji ter izvaja različne analize za odkrivanje priložnosti za povečanje produktivnosti.

Ali vas zanima analiza proizvodnih procesov in predlogi ukrepov za hitro povečanje produktivnosti? Pišite nam na naslov .

Inovativna rešitev za povečanje produktivnosti MePIS OPEX

Hitro in učinkovito odkrivanje možnosti za povečanje produktivnosti zagotavlja Metronikova inovativna informacijska rešitev MePIS OPEX, ki je namenjena:

  • zaznavanju in merjenju zastojev in drugih dogodkov v proizvodnji ter pretvorbi le-teh v časovne izgube,
  • sledenju produktivnosti proizvodnje po metodologiji OEE,
  • spremljanju in vrednotenju učinkovitosti z 18 operativnimi in strateškimi proizvodnimi KPI, 
  • brezpapirnemu poslovanju v proizvodnji.

Sestavni del rešitve je tudi operativno in tehnično svetovanje s predlogi ukrepov za takojšnje izboljšave, ki temeljijo na desetletjih praktičnih izkušenj in priznanih metodologijah za optimizacijo kot so Lean in Six Sigma.

Prikaz zaslona – MePIS OPEX

Povečajte produktivnost v enem letu za najmanj 3% 

S takšnim pristopom, ki združuje sodobno tehnologijo ter znanje in izkušnje, lahko v večini podjetij najkasneje v enem letu povečamo produktivnost za vsaj 3%. 

Poleg hitrih rezultatov in povračila vložkov (ROI) pa nudi tudi možnost stalnega spremljanja in samostojnega oblikovanja ukrepov za nenehne izboljšave v proizvodnji.

Za več informacij o rešitvah za povečanje produktivnosti kontaktirajte Vanjo Tomažiča po telefonu 01 514 08 33 ali elektronski pošti .