Pivovarna Zagorka (Heineken) bo spremljala proizvodni proces s pomočjo Metronikovega sistema MePIS OPEX

Pivovarna Zagorka iz Bolgarije, ki je del koncerna Heineken, je izbrala Metronikov sistem MePIS OPEX kot najustreznejšo rešitev za spremljanje učinkovitosti na polnilnih linijah. Metronik je sistem v skladu s pogodbo predal v obratovanje v novembru 2015.

Sistem MePIS OPEX v polnilnem obratu pivovarne avtomatično detektira zastoje in izračunava učinkovitost polnilnih linij, kar pomeni, da lahko odgovorni za proizvodnjo sproti spremljajo stanje v proizvodnji, zastoje, razloge za zastoje in stopnjo učinkovitosti procesa brez dodatne obremenitve za operaterje na linijah. Na osnovi on-line informacij iz sistema MePIS OPEX lahko v polnilnici tudi bistveno skrajšajo čas odprave zastojev. Poleg sprotnega spremljanja in možnosti takojšnjega ukrepanja sistem omogoča tudi analizo proizvodne učinkovitosti v poljubnem časovnem obdobju.