Povečajte učinkovitost proizvodnje z digitalizacijo in subvencijo do 100.000 evrov

Za doseganje in ohranjanje konkurenčnosti se morajo podjetja nenehno izboljševati na vseh področjih, vključno s proizvodnjo. Eno od glavnih orodij za izboljšave, s katerim lahko že danes odgovorimo na krizo, pa je digitalizacija. Z digitalizacijo proizvodnje optimiziramo procese, odpravljamo zastoje, povečamo kakovost proizvodov, zmanjšamo izmet in stroške ter na splošno povečamo učinkovitost in produktivnost.

Za digitalno transformacijo proizvodnje v malih in srednjih podjetjih so na voljo tudi nepovratna sredstva Slovenskega podjetniškega sklada. Izbrani projekti so sofinancirani z do 100.000 evri, kar znatno zmanjša potrebni vložek in pospeši čas vračila investicije. Metronik vam kot izkušen partner, ki je izvedel že več kot 100 projektov digitalizacije v proizvodnji, poleg svojih naprednih tehnoloških rešitev lahko ponudi tudi pomoč pri pripravi vloge za pridobitev subvencije.

Osnova za izboljšave v proizvodnji je pregled nad proizvodnimi procesi ter razumevanje ključnih dogodkov, ki povzročajo izgube v proizvodnji in vplivajo na produktivnost. Za to je potreben natančen zajem vseh relevantnih podatkov in dogodkov v realnem času, ustrezna obdelava in jasna vizualizacija rezultatov.

Pomembno je, da so izbrani rezultati na ustrezen način na voljo vsem ključnim deležnikom, od zaposlenih v proizvodnji, do vodstva. Proizvodni delavci lahko tako spremljajo informacije o svojem delu ter hitro ukrepajo za odpravo motenj in zastojev. Vodstvo pa s pomočjo ključnih kazalnikov proizvodne učinkovitosti (KPI-ji) prepoznava priložnosti za povečanje produktivnosti ter razvija strukturirane ukrepe za izboljšave.

Vse to omogoča Metronikova informacijska rešitev za povečanje produktivnosti v proizvodnji MePIS OPEX.

Z njo uporabniki pridobijo celovit vpogled v delovanje proizvodnih linij skozi 20 različnih operativnih in strateških KPI-jev, ki temeljijo na samodejnem ali ročnem zajemu podatkov, klasifikaciji izpadov in izgub ter analitičnih izračunih. Z analitičnimi moduli, v katerih so integrirane standardne metrike po metodologijah OEE in TPM, pa lahko analizirajo posamezne kazalnike in njihove soodvisnosti ter si pripravijo poročila po meri.

MePIS OPEX pripomore k povečanju produktivnosti na različne načine, saj med drugim:

  • Pridobite poglobljen vpogled v proizvodne procese
  • Odkrijete skrite izgube s pomočjo 20 proizvodnih KPI-jev
  • Pospešite odziv na napake v proizvodnji in skrajšate čas izpadov
  • Optimizirate proizvodne procese z analizo (preteklih) dejavnikov izgub
  • Odpravite zamudno izpolnjevanje papirne dokumentacije in pogosto nejasne pisne dnevnike dela
  • Zagotovite takojšnje povratne informacije za motivacijo zaposlenih na proizvodnih linijah (npr. z motivacijskimi TV ekrani)
  • Izboljšate sodelovanje med različnimi oddelki (npr. proizvodnjo in vzdrževanjem)

MePIS OPEX lahko nadgradimo z moduli za podporo vzdrževanju, mikroplaniranje, sledljivost, upravljanje delovnih tokov, obvladovanje kakovosti, označevanje izdelkov in drugimi ter tako pridobimo celovit sistem za upravljanje proizvodnje MES (ang. Manufacturing Execution System).

Metronikovo rešitev za povečanje produktivnosti in zmanjšanje izgub v proizvodnji dopolnimo tudi z operativnim in tehničnim svetovanjem, s katerim razvijemo predloge ukrepov za takojšnje izboljšave, ki temeljijo na desetletjih praktičnih izkušenj in priznanih metodologijah za optimizacijo, kot sta Lean in Six Sigma.

Takšen pristop zagotavlja hitre rezultate in povračilo vložkov (ROI) ter možnost stalnega spremljanja in ukrepanja za nenehne izboljšave v proizvodnji.

Digitalizacijo proizvodnje z MePIS OPEX lahko sofinancirate s sredstvi Slovenskega podjetniškega sklada na podlagi razpisa »Spodbude za digitalno transformacijo MSP«. V sklopu razpisa je malim in srednje velikim podjetjem na voljo do 100.000 evrov subvencij, oziroma 60% upravičenih stroškov projekta. Za pomoč pri pripravi vloge za nepovratna sredstva pa vam z veseljem priskočijo na pomoč Metronikovi izkušeni strokovnjaki.

Za več informacij o povečanju produktivnosti, zmanjšanju izgub in digitalno transformacijo proizvodnje s sofinanciranjem nam pišite naslov vanja.tomazic@metronik.si.