GE Digital je razvil sodobno orodje Proficy Operations Hub (OpHub)

Sodobno in centralizirano orodje za hitro izdelavo industrijskih aplikacij v spletnem okolju

Proficy Operations Hub proizvajalca GE Digital je centralizirano spletno okolje za združevanje, vizualizacijo, analizo in razumevanje procesnih podatkov. Z njim lahko službe na vseh nivojih organizacije povečajo operativno učinkovitost ter sprejemajo boljše in hitrejše odločitve na podlagi trenutnih procesnih podatkov iz SCADA sistemov, zgodovinskih Historian podatkov ali na podlagi poslovnih podatkov iz MES ali ERP sistemov.

Preberite več

V kolikor potrebujete dodatne informacije povezane z orodjem Operations Hub, nam sporočite.

Kontaktna oseba je Aljaž Stare, vodja programa GE Digital, ki ga pokličite po telefonu 01/514-08-37 ali mu pišite na naslov aljaz.stare@metronik.si