Sedem ključnih koristi sistema za upravljanje proizvodnje (MES)

Znano je, da produktivnost slovenske proizvodnje zaostaja za evropskim povprečjem in da nas vztrajno dohitevajo v državah, ki jih prištevamo med slabše razvite. Kateri so glavni vzroki za takšno stanje, kako lahko povečamo produktivnost s sistemom MES in kako pri tem svojim poslovnim partnerjem pomagamo v Metroniku?

Pomembna dejavnika sta avtomatizacija in digitalizacija proizvodnje

Produktivnost je odvisna od proizvodnih procesov, v katerih se povezujejo stroji, materialni viri in zaposleni. Najšibkejša člena sta človeški dejavnik in podatki. Več kot je v proizvodnih procesih aktivnosti zaposlenih, nižja je praviloma produktivnost. Zato mora biti proizvodnja čim bolj avtomatizirana in čim manj odvisna od ljudi.

Za ugotavljanje vzrokov izgub in možnosti za povečanje produktivnosti pa potrebujemo podatke o dogajanju v proizvodnji. To zagotovimo z digitalizacijo, kar pomeni zbiranje in pretvorbo proizvodnih podatkov iz strojev in raznih evidenc v informacije, ki omogočajo preglednost in upravljanje proizvodnih procesov. Pomemben dejavnik za povečanje produktivnosti je digitalizacija proizvodnje.

Ključne koristi sistema za upravljanje proizvodnje MES

Eden od odločilnih korakov na poti do povečanja produktivnosti je uvedba informacijskega sistema za upravljanje proizvodnje – MES (ang. Manufacturing Execution System), s katerim dosežemo več pomembnih učinkov.

Preglednost proizvodnje. Ključna pridobitev je celovit pregled nad proizvodnjo na enem mestu. To pomeni, da se zaposlenim ni več potrebno ukvarjati in izgubljati časa z raznimi nepovezanimi aplikacijami, temveč se lahko z enovitim sistemom povsem posvetijo proizvodnji. Vodilni pa imajo vedno na razpolago natančne in zanesljive proizvodne podatke za analize in izboljšave.

Odprava zastojev. Pomemben dejavnik produktivnosti je takojšnje zaznavanje in hitro odpravljanje zastojev. Zastoji vplivajo na kakovost izdelkov in na količino izmeta, zato je hitro ukrepanje ob zastojih ključno za produktivnost. Kratkoročno jih rešujemo z avtomatiziranim obveščanjem servisnih služb, dolgoročno pa z odkrivanjem in odpravljanjem vzrokov ter planiranjem vzdrževanja na podlagi zbranih proizvodnih podatkov.

Prilagodljivost proizvodnje. Naslednja pomembna pridobitev je večja agilnost, s katero se hitreje odzivamo in prilagajamo spremembam v proizvodnji, od na primer drugačnih lastnosti surovin, do samodejne prilagoditve proizvodnih navodil za zaposlene.

Navodila za delo. Elektronska proizvodna navodila omogočajo tudi lažje, hitrejše uvajanje in po potrebi zamenjave zaposlenih na delovnih mestih, manj napak in izmeta ter hitrejše delo, kar so običajne težave pri klasični papirni proizvodni dokumentaciji.

Mikroplaniranje proizvodnje. V praksi se je prav tako izkazalo, da je produktivnost odvisna od vrstnega reda izvajanja operacij na delovnih mestih, kar izboljšamo s t.i. mikroplaniranjem, kjer lahko uporabimo preprosto plansko tablo ali pa namenske rešitve z vgrajenimi naprednimi optimizacijskimi algoritmi.

Skladnost in sledljivost izdelkov. Pri sodobni proizvodnji kakovost končnega izdelka ni dovolj, temveč je pomembno tudi, kako je nastal. Sledljivost proizvodnega procesa zagotovimo z digitalnim dosjejem izdelka, ki ima več pomembnih koristi. Dokazuje, da izdelek izpolnjuje predpise in zahteve kupcev, potrjuje njegovo kakovost, povečuje konkurenčnost proizvajalca in zaupanje kupcev ter omogoča brezpapirno proizvodnjo, saj so vsi proizvodni podatki v digitalni obliki.

Nemotena proizvodnja. V času pandemije pa so v mnogih podjetjih prekinili proizvodnjo zaradi pogojev, povezanih z zdravjem zaposlenih. Pri avtomatizirani in digitalizirani proizvodnji se takšne težave bistveno zmanjšajo, saj lahko nekatere aktivnosti upravljamo na daljavo, iz pisarne ali  v primeru izrednih razmer celo od doma. Zato digitalizacija omogoča nemoteno proizvodnjo tudi v takšnih izrednih razmerah.

Če vas zanima brezplačni pregled možnosti za povečanje produktivnosti in optimizacijo proizvodnje nasploh,  pokličite Milana Dobrića po telefonu 01 514 08 81 ali mu pišite na naslov .

Kako vam lahko pomagamo v Metroniku?

Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo v Metroniku razvili svoj proizvodni informacijski sistem MePIS, ki je prilagojen potrebam srednjih in velikih podjetij slovenske industrije.

Gre za modularni sistem, s katerim zadostimo vsem ključnim potrebam za učinkovito proizvodnjo in ga lahko uvajamo postopno. Poleg tega je vsestransko prilagodljiv in povezljiv z obstoječim informacijskim okoljem naročnika, zato je uvajanje lažje in cenejše.

Vendar je tehnologija samo del rešitve. Povečanje produktivnosti in kakovosti ter znižanje stroškov proizvodnje zahtevajo različna znanja in predvsem izkušnje. V Metroniku se z avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje ukvarjamo že tri desetletja ter zaposlujemo strokovnjake s področij avtomatizacije, informatike in digitalizacije. Zato lahko izvajamo najbolj zahtevne projekte doma in v tujini.

Poleg znanja, izkušenj in tehnologije pa je pomemben tudi pristop. Vse prevečkrat v praksi opažamo reševanje posameznih težav, namesto da bi se odpravljanja izgub, zniževanja stroškov in povečevanja produktivnosti lotili celovito. To pomeni, da imamo vizijo in načrt, kako strankam pomagati, da bodo dosegle zastavljene cilje čim hitreje in na dolgi rok.

Za več informacij o povečanju produktivnosti s sistemom za upravljanje proizvodnje lahko kontaktirate Milana Dobrića po telefonu  01 514 08 81  ali elektronski pošti .