Ali imate veliko proizvodnih podatkov, vendar malo uporabnih informacij za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje?

Temeljni pogoj za povečanje učinkovitosti proizvodnje, zmanjšanje stroškov in izboljšanje kakovosti izdelkov so informacije, ki proizvodnim podjetjem omogočajo lažje razumevanje njihovih procesov, hitrejše odločanje in boljše upravljanje. Vendar v praksi pogosto opažamo, da imajo v številnih industrijskih podjetjih kljub množici proizvodnih podatkov malo uporabnih informacij za optimizacijo proizvodnih procesov.

Katere so ključne težave pri obvladovanju proizvodnih podatkov?

Čeprav se problematika optimizacije proizvodnje v povezavi s proizvodnimi podatki v različnih panogah razlikuje, opažamo nekatere splošne težave, ki jih srečujemo v večini primerov.

Razdrobljenost. Ker so podatki običajno v različnih sistemih in formatih, to otežuje njihovo združevanje. Marsikje so proizvodni sistemi tudi zastareli in nezdružljivi, zaradi česar je avtomatizacija zajema v realnem času še zahtevnejša.

Obdelava. Proizvodni podatki so surovi zapisi, ki jih zbiramo med proizvodnimi procesi. Za vpogled v stanje in upravljanje proizvodnje jih moramo najprej pretvoriti v uporabne informacije, pri čemer mnogim podjetjem primanjkujejo ustrezna orodja in strokovno znanje.

Velike količine. Proizvodni procesi proizvedejo ogromne količine podatkov, vključno z meritvami senzorjev, logi strojev, poročili o kakovosti izdelkov in drugimi, zato je pogosto izziv že njihovo zbiranje in urejeno shranjevanje na enem mestu.

Hitrost. Pri obdelavi velike količine podatkov je ključna hitrost, kajti če podatki niso obdelani v realnem času, lahko izgubimo možnosti za takojšnje ukrepanje in izboljšave.

Varnost. Ker pogosto vsebujejo občutljive informacije o procesih in izdelkih, pa moramo zagotoviti tudi varnost podatkov pred izgubo ter zaščito pred nedovoljenim dostopom in zlorabo.

Kako s proizvodnimi podatki izboljšamo učinkovitost proizvodnje?

Proizvodne podatke kot uporabne informacije za optimizacijo proizvodnje pridobimo in izkoristimo v naslednjih korakih.

Začnemo s sistematičnim zbiranjem podatkov o proizvodnih procesih v realnem času, za kar lahko uporabimo avtomatizirane senzorje, merilnike, tehnologijo IIoT ter programsko opremo posameznih strojev in linij.

S tem namenom v Metroniku uvajamo rešitve za avtomatizirano zbiranje in shranjevanje proizvodnih podatkov iz različnih virov, ki zagotavljajo centralizacijo podatkov iz vseh delov proizvodnje v zmogljivem okolju procesnega historiana.

Za lažjo predstavo potrebujemo grafične prikaze, kot so grafikoni, histogrami, toplotne karte in nadzorne plošče, ki omogočajo boljše razumevanje informacij in komunikacijo z udeleženci v proizvodnih procesih. Prav tako pomagajo pri hitrejšem odkrivanju povezav med različnimi spremenljivkami in prepoznavanje anomalij.

Vizualizacijo proizvodnih informacij zagotavljajo Metronikove programske rešitve iz družine MePIS, ki omogočajo enostavno spremljanje procesov v realnem času ter prepoznavanje težav in priložnosti za izboljšave.

Za pretvorbo podatkov v informacije lahko uporabimo napredne tehnike, podprte z umetno inteligenco, kot so napovedne analize, ki omogočajo odkrivanje vzrokov za težave in priložnosti za optimizacijo proizvodnje. Z uporabo napovednih algoritmov lahko na primer predvidimo potencialne okvare opreme, kar omogoča preventivno vzdrževanje, s katerim preprečimo zastoje proizvodnje.

Zato programska oprema MePIS vključuje tudi sodobne analitične možnosti, ki olajšajo poglobljeno razumevanje proizvodnih informacij in identifikacijo vzorcev ter trendov za napovedovanje, optimizacijo procesov in kakovosti izdelkov.

Na podlagi preglednih in razumljivih informacij načrtujemo in izvajamo ukrepe za izboljšave procesov. To lahko vključuje spremembe parametrov proizvodnje, prilagoditve opreme, uvajanje novih tehnologij ali izboljšanje delovnih postopkov.

Proizvodne podatke, ki jih uporabljamo v rešitvah MePIS, lahko izmenjujemo z ostalimi poslovnimi aplikacijami, kot so sistemi ERP, WMS, sistemi procesnega vodenja in drugo, kar omogoča celovitejši vpogled v poslovanje in boljše upravljanje proizvodnih procesov.

Posebno pozornost pa posvečamo tudi zaščiti proizvodnih podatkov in informacij pred zunanjimi grožnjami in notranjimi ranljivostmi, kar je ključnega pomena za zagotavljanje njihove razpoložljivosti, celovitosti in varnosti v skladu s sodobnimi standardi.

Kako vam lahko pomagamo v Metroniku?

Kot specializiran ponudnik rešitev za avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje z več kot tremi desetletji izkušenj in številčno inženirsko ekipo vam lahko pomagamo na vseh navedenih področjih.

Pri čemer naj spomnimo na znan pregovor, ki pravi, da včasih zaradi drevesa ne vidimo gozda. Podobno namreč velja pri informacijah za optimizacijo proizvodnje, kjer lahko pri njihovem razumevanju in uvajanju ukrepov za izboljšave občutno pomaga pogled zunanjega strokovnjaka s poznavanjem dobrih praks iz različnih proizvodnih panog.

Če imate torej veliko proizvodnih podatkov, vendar malo uporabnih informacij za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje, je pravi sogovornik za učinkovite rešitve Vanja Tomažič, ki mu lahko pišete na naslov vanja.tomazic@metronik.si.