Zajem procesnih podatkov v podjetju Dravske elektrarne Maribor

Metronik je v podjetju Dravske elektrarne Maribor, ki skrbi za obratovanje 12 hidroelektrarn skupne moči 591 MW, uvedel enotni sistem za zajemanje, vrednotenje, analizo, predstavitev in shranjevanje procesnih podatkov – sistem ZVAPS. Z novim sistemom so si v Dravskih elektrarnah na sistematičen in standarden način uredili enoten arhiv več kot 10.000 procesnih podatkov, ki jih zbirajo on-line iz krmilnih in merilnih sistemov različnih proizvajalcev krmilne in merilne opreme iz vseh elektrarn.

Osebje zadolženo za nadzor delovanja elektrarn lahko na več načinov (npr. preko web odjemalcev, MS Excel orodja, SQL baz itd.) dostopa do ključnih informacij, kar jim omogoča celostni vpogled v sisteme vodenja ter izdelovanje naprednejših analiz in izračunov. Podatki iz sistema so na voljo tudi drugim sistemom (npr. sistemom za vzdrževanje), ki so s sistemom ZVAPS povezani preko standardnih vmesnikov (OPC HDA, OLE DB).

Ključni element celotnega sistema ZVAPS je napredna namenska procesna baza podatkov Proficy Historian, ki lahko učinkovito in zanesljivo zbira ogromno količino podatkov iz različnih virov ter te podatke posreduje množici različnih tipov odjemalcev. Enostaven dostop do podatkov preko spletnih brskalnikov in prenosnih naprav omogočata orodji Proficy Historian Analysis in Proficy WebSpace s podporo tehnologijam HTML5 oz. sistemom Android in iOS.

 

Prikaz povezave sistemov