Zmanjšajte porabo energije in znižajte stroške proizvodnje z uvedbo informacijske rešitve MePIS Energy

Poraba energije je v večini industrijskih podjetij pomemben dejavnik za stroškovno učinkovitost, skladnost s predpisi, standardi, okoljevarstvenimi zahtevami in pričakovanji kupcev ter pogoj za poslovno uspešnost nasploh.

V številnih proizvodnih podjetjih se zato vse bolj zavedajo potrebe in zahteve po nadzoru in optimizaciji porabe energije, ne samo znotraj proizvodnega procesa, temveč tudi v neproizvodnih objektih. Vendar, česar ne merimo, ne moremo izboljšati.

Eden od prvih korakov za povečanje energetske učinkovitosti je uvedba informacijske rešitve za spremljanje in upravljanje porabe energije, ki prinaša več pomembnih koristi:

Znižanje stroškov in zmanjšanje vpliva na okolje. Z ukrepi za odpravo nepotrebnih izgub in optimizacijo porabe energije lahko znižate stroške ter povečate skladnost proizvodnje z regulativnimi in drugimi zahtevami. Ustvarite lahko pogoje za »zeleno proizvodnjo« ter si hitro povrnete naložbo v upravljanje porabe energije in nato zagotovite trajne prihranke.

Vpogled v porabo energije. Na enem mestu je možno zbrati vse relevantne podatke o porabi energije iz proizvodnih in ostalih sistemov. Preko intuitivnih kazalnikov (KPI) lahko spremljate porabo energije v realnem času, jo analizirate ter napovedujete za proizvodne obrate, tehnološke procese, izdelke in delovne naloge ter v povezavi s proizvedenimi količinami izdelkov, vremenskimi vplivi in drugimi dejavniki.

Krajši čas za ukrepanje ob odstopanju porabe. S pomočjo podatkov o trenutnem stanju se lahko hitro odzovete in ukrepate ob nepravilnih odstopanjih v procesih in pri posameznih porabnikih energije.

Prepoznavanje izgub in odpravljanje njihovih vzrokov. Z analizo energijskih tokov in s pomočjo standardnih metod, kot so Sankey diagram ter M&T in CuSum, pridobite poglobljeno razumevanje vzorcev in trendov porabe. Tako lažje ugotovite dejavnike nepotrebnih izgub in količinsko ovrednotite njihov vpliv ter uvajate učinkovite izboljšave.

Zagotavljanje zanesljivih podatkov za energetsko poročanje. Jasna in pregledna poročila niso pomembna samo za učinkovito upravljanje porabe energije, temveč tudi za regulativno skladnost in ugled blagovne znamke.

Vse navedene koristi lahko dosežemo z MePIS Energy, naprednim energetskim informacijskim sistemom za spremljanje in optimizacijo porabe energije v proizvodnji.

MePIS Energy – informacijska rešitev za zmanjšanje porabe energije v proizvodnji

Na podlagi dolgoletnih izkušenj smo v Metroniku razvili lastno rešitev MePIS Energy, ki je prilagojena potrebam industrije ter vključuje vse funkcionalnosti za upravljanje in znižanje porabe energije v proizvodnji.

Uporabnikom zagotavlja večjo preglednost porabe energije in poglobljeno razumevanje vzrokov izgub ter ciljno spremljanje porabe energije s pomočjo standardnih Sankey, M&T in CuSum tehnik. Ker je MePIS Energy spletna aplikacija, so uporabnikom vse funkcionalnosti na voljo kjerkoli in kadarkoli preko računalnikov, tablic ali pametnih telefonov.

Z rešitvijo MePIS Energy pridobite:

• celovit pregled nad porabo energije v odvisnosti od različnih dejavnikov proizvodnje
• zbiranje in varno shranjevanje vseh podatkov o porabi energije na enem mestu
• hitro odkrivanje in možnost takojšnje odprave odvečne porabe
• učinkovito upravljanje porabe energije na vseh nivojih organizacije, od operative do vodstva
• trajno znižanje porabe energije in zmanjšanje stroškov za 15 odstotkov in več
• lažje izpolnjevanje pogojev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in pripadajoče poročanje
• zanesljive temelje za določanje ciljev in preverjanje učinkovitosti ukrepov v skladu s standardi ISO 50001, ISO 14001 in ISO EN 16001

Izkušnje uporabnikov MePIS Energy potrjujejo, da bistvene vzroke za energetsko neučinkovitost odkrijemo že kmalu po uvedbi informacijskega sistema in prihranke dosežemo takoj.

Z utečeno uporabo in premišljenimi ukrepi pa lahko stroške porabe energije znižamo trajno, zato se naložba običajno povrne že prej kot v enem letu.

Kontaktna oseba za več informacij o zmanjšanju porabe energije v proizvodnji in konkretnih rešitvah je Vanja Tomažič, ki mu lahko pišete na naslov vanja.tomazic@metronik.si.