Raziskave in razvoj

Raziskave in razvoj

Vlaganje v lasten razvoj in raziskave (12 – 15% letnega prometa) podjetju zagotavlja stalno rast in krepitev poslovne uspešnosti v vedno bolj konkurenčnem okolju.

Izvajanje razvojnih aktivnosti in raziskav poteka sistematično v okviru raziskovalnih skupin Metronik Razvoj ter Metronik Trajnostni razvoj, ki sta registrirani pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS – ARRS (št. 6495-001 in 6495-002) ter skupaj štejeta 40 raziskovalcev.

Skozi razvojno raziskovalne projekte se povezujemo z vodilnimi izobraževalnimi in razvojnimi ustanovami v Sloveniji, kot so Institut Jožef Štefan, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Inovacijsko-razvojni inštitut UL, ter v tujini (Alpen-Adria Universitat v Celovcu).