Image
GE Digital je vodilni svetovni proizvajalec programske opreme in rešitev za področje avtomatike in proizvodne informatike. Uporabnikom nudi širok nabor zanesljivih, varnih ter odprtih produktov in rešitev, ki so skladni s standardi s področja avtomatizacije in proizvodne informatike ter razviti z najsodobnejšimi tehnologijami. Poleg svetovno znane SCADA programske opreme Proficy iFIX, zaokrožujejo ponudbo GE Digital še sledeča programska orodja iz družine GE: Proficy Historian, Proficy WebHMI, Proficy CSense, Proficy Workflow in Proficy Plant Application za razvoj proizvodnih informacijskih sistemov ter programsko orodje Proficy Batch Execution za vodenje šaržnih procesov.

Proficy iFIX

Proficy iFIX, programsko orodje vrste SCADA (angl. Supervisory Control and Data Acquisition), vključuje vse standardne funkcionalnosti vizualizacije procesa, ročnega upravljanja procesa, shranjevanja in prikazovanja podatkov ter alarmiranja.

Odlikuje jo:

 • zanesljivost delovanja,
 • visoka funkcionalnost in robustnost,
 • odprtost,
 • skalabilnost v arhitekturi (od samostojnih vozlišč z malim številom IO signalov v procesni bazi, do velikih sistemov s preko 1000 vozlišči v porazdeljenih strežnik-odjemalec arhitekturah),
 • možnost izdelovanja kompleksnih grafičnih prikazov,
 • možnost povezovanja s komponentami MS Office,
 • možnost povezovanja z relacijskimi bazami,
 • zaščiten dostop do podatkov, konfigurabilen na nivoju posamezne IO točke,
 • napredno alarmiranje, konfigurabilno po posameznih IO točkah in področjih,
 • prilagodljivost ter podpora tehnologijam in standardom kot so OPC UA, HTML5, VBA, Terminal Server, SQL/ODBC, ActiveX, COM/DCOM itd.
 • Razširjena možnost sledenja dogodkov (angl. Audit Trail) in elektronski podpis potrjujeta uporabnost programskega orodja Proficy iFIX tudi v regulirani (npr. farmacevtski in prehrambeni) industriji.

Uporabnost programskega orodja Proficy iFIX se kaže tudi v njegovi razširjenosti in uporabi po celem svetu.

ekranski prikaz Proficiy iFIX SCADA za vodenje in nadzor procesov
ekranski-prikaz-Proficy-WebSpace-za-dostop-do-SCADA-podatkov-preko-spletnih-odjemalcev

Proficy WebSpace

Z orodjem Proficy WebSpace lahko uporabniki na enostaven način dostopajo do procesnih prikazov preko spletnih brskalnikov, pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov. Proficy iFIX WebSpace je polno funkcionalni spletni odjemalec, ki uporabnikom omogoča razširiti ter izboljšati nov ali že obstoječ HMI/SCADA sistem. Uporabnikom nudi popoln nadzor in vizualizacijo procesa preko lokalnega intraneta ali interneta, brez spreminjanja obstoječe iFIX aplikacije.

Proficy iFIX WebSpace uporabnikom prinaša:

 • Dostop do SCADA podatkov preko različnih odjemalcev (t.j. spletnih brskalnikov, pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov)
 • Hiter vpogled v SCADA sisteme s terena,
 • Polno funkcionalna HMI/SCADA v web okolju.

Proficy Operations Hub

Proficy Operations Hub predstavlja centralizirano spletno okolje za združevanje, vizualizacijo in kontekstualizacijo procesnih podatkov. Z orodjem Proficy Operations Hub lahko službe na vseh nivojih organizacije povečajo operativno učinkovitost ter sprejemajo boljše in hitrejše odločitve na podlagi real-time ali zgodovinskih podatkov, vključno s podatki iz SCADA sistemov, procesnih Historianov, MES sistemov, itd. Operations Hub omogoča pregled, nadzor, upravljanje ali izvajanje analiz znotraj standardnih spletnih brskalnikov. Pri tem se uporablja standard HTML5 ter varnostni mehanizmi, ki se uporabljajo v varnih spletnih aplikacijah.

Razvijalci rešitev lahko s pomočjo orodja Operations Hub izkoristijo zmogljiva razvojna orodja za hitro izdelavo spletnih aplikacij, brez potrebe po programiranju. Operations Hub je povezljiv s programskimi rešitvami GE Digitala ali pa z drugimi standardnimi in uveljavljenimi protokoli industrijskega interneta stvari (IIoT), kot na primer OPC UA, MQTT, RESTful.

Z orodjem Proficy Operations Hub podjetja in organizacije pridobijo ključni element za vpogled v operativno delovanje procesov, kot tudi vpogled v produktivnost in učinkovitost delovanja različnih procesov znotraj podjetja, kar predstavlja enega izmed ključnih korakov na poti do digitalne preobrazbe.

ekranski prikaz Proficy Operations Hub orodje za hitro izdelavo spletnih aplikacij za izboljšanje procesov
ekranski prikaz Proficy Historian procesna baza za centralizacijo procesnih podatkov

Proficy Historian

Proficy Historian je namenska procesna baza, ki omogoča optimizirano in učinkovito zbiranje, arhiviranje in distribuiranje procesnih podatkov v realnem času. Strežnik shranjuje podatke, nadzoruje sistem, beleži posege in spremembe, ki so bile izvedene nad arhivom ter zagotavlja varen dostop do podatkov z uporabo domenskih ali lokalnih uporabnikov. Proficy Historian sestavljajo štiri osnovne komponente:
 • arhiv procesnih podatkov,
 • zbiralci, ki zajemajo procesne podatke,
 • komponenta za administriranje sistema,
 • odjemalci in tehnologije, s pomočjo katerih je mogoča analiza arhiviranih podatkov, oziroma poizvedovanje po njih neposredno iz informacijskih sistemov.
Proficy Historian se uporablja kot centralni arhiv procesnih podatkov v sistemih avtomatizacije ali kot osnova za sisteme proizvodne informatike (t.i. Plant Intelligence Infrastructure). Pri slednji se "real-time" podatki preoblikujejo v uporabne informacije, ki pripomorejo k boljšemu informiranju in natančnejšim poslovnim odločitvam.

Proficy Dream Report

Proficy Dream Report je orodje za izdelavo in generiranje ter samodejno pošiljanje poročil, ki uporabnikom omogoča enostavno izdelavo poročil brez potrebe po poznavanju programskih jezikov, s čimer je primeren za različne profile uporabnikov.

Poročila so lahko v obliki pdf ali MS Excel datotek, generirajo pa se samodejno preko nastavljenega urnika (npr. dnevno, tedensko) ali pa na zahtevo uporabnika (ročno ali preko skripte). Poročila se lahko samodejno tudi natisnejo ali pošljejo na izbrane e-mail naslove.

Uporabniki lahko ustvarijo predloge poročil, s čimer poenostavijo in skrajšajo proces njihove izdelave. V poročila lahko vključujejo podatke neposredno iz procesne baze Proficy Historian, P roficy iFIX SCADA sistemov oz. poljubnih standardnih OPC virov (OPC DA, OPC AE, in OPC HDA), csv in MS Excel datotek, kot tudi iz lokalnih ali oddaljenih relacijskih baz (npr. SQL, MS Access) preko standardnih vmesnikov (ODBC ali OLE-DB).

Tako lahko uporabniki kombinirajo podatke iz različnih virov za celovitejši vpogled v sisteme oz. procese, ki jih spremljajo, do poročil pa lahko dostopajo tudi preko Web portala, ki omogoča pregled iz brskalnikov in mobilnih naprav.

ekranski prikaz Proficy Dream Report orodje za izdelavo in pošiljanje poročil
ekranski prikaz Proficy Workflow orodje za upravljanje delovnih tokov

Proficy Workflow

Programsko orodje Proficy Workflow je namenjeno upravljanju delovnih tokov pri avtomatiziranih in neavtomatiziranih procesih.

Proficy Workflow omogoča:

 • interaktivno usmerjanje operaterjev,
 • zagotavlja pravilno izvajanje vseh korakov v procesu ter
 • beleži izvedene akcije in dogodke.

Z uporabo grafičnih gradnikov lahko definiramo korake in dogodke, ki definirajo delovni tok. Ustvarimo lahko svoje uporabniške vmesnike za operaterje ter vmesnike za povezavo z opremo in stroji. Na enostaven način se lahko povežemo na gradnike sistemov avtomatizacije (npr. Proficy SCADA, Proficy Historian) ali informacijske sisteme.

Proficy Workflow prinaša večjo obvladljivost in boljši nadzor nad procesi ter zmanjšuje možnost napak operaterjev. Dviguje učinkovitost procesov in kakovost proizvodov ter znižuje stroške.

Proficy CSense

Orodje Proficy CSense je namenjeno boljšemu razumevanju in analizi procesnih podatkov in odvisnosti med njimi. Preko vgrajenih analitičnih metod lahko z orodjem Proficy CSense ugotovimo možne vzroke za težave in variacije v procesu, neustrezno kakovost šarž ter simuliramo obnašanje procesa ob različnih pogojih.

Proficy CSense je orodje za on-line spremljanje procesnih podatkov, ki detektira in analizira neželene dogodke v procesu ter uporabnikom predlaga preventivne in korektivne akcije v realnem času.
ekranski prikaz Proficy CSense za analizo podatkov in odkrivanje anomalij v procesih
ekranski prikaz Proficy Plant App orodje za upravljanje proizvodnih procesov MES

Proficy Plant Applications

Proficy Plant Applications je zbirka standardnih MES (angl. Manufacturing Execution System) komponent, ki temeljijo na obdelavi realnih procesnih podatkov.

Vključuje naslednje glavne funkcionalnosti za obvladovanje proizvodnih procesov:

 • Vodenje proizvodnje in učinkovito izrabo proizvodnih virov
 • Obvladovanje kakovosti proizvodov in procesa
 • Sledljivost
 • Obvladovanje učinkovitosti
 • Povezava med proizvodnimi in poslovnimi sistemi

Proficy Plant Applications sestavljajo štirje samostojni moduli:

 • Učinkovitost (Efficiency): obvladovanje zastojev, izračun in prikazovanje ključnih kazalnikov proizvodnje.
 • Kakovost (Quality): spremljanje ključnih procesnih (tehnoloških) podatkov in parametrov kakovosti.
 • Spremljanje in sledljivost (Production): izvajanje in spremljanje proizvodnega procesa na osnovi delovnih nalogov, genealogija.
 • Batch analiza: analiziranje in kreiranje poročil.

Proficy Batch Execution

Proficy Batch Execution je programsko okolje, ki zagotavlja celovito podporo za vodenje šaržnih procesov. Orodje omogoča modeliranje fizične opreme v procesu, izdelavo tehnoloških receptur in vodenje šaržnega procesa na osnovi mednarodnega standarda ISA S88.01.
ekranski prikaz Proficy Batch za modeliranje in vodenje šaržnih proizvodnih procesov
ekranski prikaz Proficy Cimplicity SCADA za upravljanje diskretnih proizvodnih procesov

Proficy Cimplicity

Proficy CIMPLICITY HMI je SCADA (angl. Supervisory Control and Data Acquisition) programska oprema proizvajalca GE Digital. Vključuje vse standardne funkcionalnosti vizualizacije procesa, ročnega upravljanja procesa, shranjevanja in prikazovanja podatkov ter alarmiranja. Uporabnost Proficy CIMPLICITY HMI orodja pa se kaže predvsem v diskretnih proizvodnih okoljih, t.j. v avtomobilski industriji, CNC strojih, polprevodniški industriji, itd.

Acceleration Plan (GlobalCare)

GE Acceleration Plan je program podpore, ki uporabnikom nudi najvišji nivo tehnične podpore in možnost brezplačne nadgradnje na novo verzijo produktov v času trajanja pogodbe.

Proficy Acceleration Plan podpora vsebuje tudi:

 • dostop do brezplačne tehnične podpore tako, da uporabniki s paketom Proficy Acceleration Plan lahko pridejo v stik s podpornim centrom po telefonu, elektronski pošti ali preko interneta,
 • on-line dostop do spletnega centra za podporo, kjer uporabnik najde koristne nasvete, bazo najpogostejših vprašanj in odgovorov ter opise tehničnih rešitev pri uporabnikih,
 • dostop do forumov, kjer uporabniki skupaj s strokovnjaki izmenjujejo znanja in izkušnje,
 • brezplačen dostop do gonilnikov in SIM modulov (angl. Software Improvement Module) preko interneta in sprotno obveščanje preko elektronske pošte,
 • dostop do razširitvenih modulov preko interneta,
 • neomejena brezplačna nadgradnja na novo verzijo za vse produkte, ki so del Proficy Acceleration Plan pogodbe (v času trajanja pogodbe).

Pri Proficy Acceleration Plan paketu lahko izbirate med tremi možnostimi: Standard, Premier in Enterprise.

Operaterka nudi za najvišli nivo tehnične podpore narocniku GE Digital Acceleration Plana

 GE Digital // dr. Aljaž Stare // // 01/514-08-37