Image
Honeywell sodi med vodilne svetovne proizvajalce opreme in sistemskih rešitev s področja avtomatizacije zgradb in hišne avtomatike. Honeywellov prodajni program obsega vso potrebno opremo za izvedbo avtomatizacije sistemov ogrevanja, hlajenja ter prezračevanja in klimatizacije, kakor tudi drugih strojnih in električnih naprav v zgradbah.

Centraline EAGLE

Je prostoprogramabilen krmilnik namenjen avtomatizaciji sistemov strojne in elektro energetike v zgradbah (toplotne postaje, hladilne postaje, sistemi ogrevanja, hlajenja in prezračevanja…). Krmilnik programiramo s programskim orodjem CARE, ki vsebuje že pripravljene programske module za racionalno rabo energije. Za povezovanje krmilnika v enoten CNS sistem ima krmilnik vključene različne komunikacijske protokole kot npr. Bacnet IP, Bacnet MS/TP, Lon. Krmilnik ima integriran WEB strežnik, ki omogoča preko standardnih brskalnikov dostop do vseh podatkov na krmilniku. Krmilnik je na razpolago v različnih izvedbah, ki se razlikujejo po številu integriranih vhodno/izhodnih točk in komunikacijskih možnostih.
krmilnik Centraline EAGLE
Programabilni krmilnik Hawk

Centraline HAWK

Programabilni krmilnik Hawk je namenjen avtomatizaciji in integraciji vseh sistemov strojne energetike in elektroenergetike v zgradbah.
Poleg zmogljive programske podpore za avtomatizacijo sistemov krmilnik HAWK podpira praktično vse protokole, ki se danes uporabljajo na področju avtomatizacije zgradb (LON, Modbus RTU / TCP, BACnet IP, MSTP, EIB IP, SNMP, M-bus, Z-wave, oBiX). Zaradi tega je HAWK idealna rešitev za navezavo naprav z avtonomnim krmiljem (števci toplotne energije, hladilni agregati, toplotne črpalke, kotlovska avtomatika, različni sistemi razsvetljave, … ), kar omogoča celovito avtomatizacijo vseh naprav, ki se vgrajujejo v sodobne zgradbe.
HAWK ima na svoji procesni enoti vgrajen napreden Web strežnik, ki omogoča vizualizacijo sistemov vodenja in nadzora že na lokalnem nivoju samo preko internetnega brskalnika. Web strežnik podpira vse standardne funkcije nadzornega sistema: kreiranje grafičnih prikazov, arhiviranje podatkov, alarmiranje…

Centraline LYNX

Je prostoprogramabilen krmilnik namenjen avtomatizaciji sob in manjših sistemov ogrevanja, hlajenja in prezračevanja. Krmilnik je povezljiv v CNS preko Bacnet MS/TP ali Lon protokola. Krmilnik ima komunikacijski vmesnik za dvožično priključitev sobnega upravljalnega LCD modula, ki vsebuje meritev prostorske temperature in vlage, omogoča pa tudi nadzor in upravljanje. Upravljalni modul je estetsko in ergonomsko oblikovan in ga je možno konfigurirati v skladu z zahtevami naročnika. Krmilnik je na razpolago v izvedbah z vgrajenim senzorjem tlaka in pogonom za žaluzije.
Prostoprogramabilen krmilnik Centraline LYNX
Krmilnik Excel 10 Room Controller

Excel 10 Room Controller (SERVAL)

Krmilniki XL10 so namenjeni avtomatizaciji prostorov z integracijo na nadzorni sistem. Uporabljajo se predvsem za avtomatizacijo ogrevanja in hlajenja prostorov v poslovnih zgradbah, hotelih in bolnišnicah.
Z integracijo na nadzorni sistem preko Lonworks protokola, je možen centralni nadzor parametrov v prostorih ter centralno nastavljanje želenih temperaturnih pogojev v posameznem prostoru ter izvajanje avtomatskih preklopov režimov v prostorih glede na zasedenost prostora, ukaza iz sistema urniškega delovanja ter na podlagi informacije iz drugih sistemov (npr. Hotelskega informacijskega sistema)
Vgrajeni in preizkušeni algoritmi vodenja omogočajo optimalno razmerje med doseganjem želenega komforta ob sočasnem zagotavljanju učinkovite porabe energije.

Excel 50 (PANTHER)

Excel 50 je krmilno-regulacijski sistem namenjen krmiljenju posameznih HVAC sistemov v zgradbah. Krmiljenje sistemov lahko poteka preko lokalnih (BUS I/O modulov) ali distribuiranih Lonworks I/O modulov.
Krmilnike Excel 50 odlikujejo zanesljivost, robustnost ter širok nabor vgrajenih in preizkušenih aplikacijskih modulov za krmiljenje HVAC sistemov, ki omogočajo optimalno vodenje za doseganje želenega komforta ob sočasnem zagotavljanju učinkovite porabe energije.
Integracija z nadzornim sistemom poteka preko Lonworks protokola.
Excel 50 krmilno-regulacijski modul
prikaz temperature v bivalnih prostorih z Evohome sistemom

Evohome

Sistem Evohome je rešitev za avtomatizacijo sistema ogrevanja za individualne stanovanjske objekte. Evohome omogoča neodvisno regulacijo temperature posameznih prostorov v hiši ali stanovanju po vnaprej definiranih urnikih.
Sistem Evohome je opremljen z lično oblikovanim grafičnim posluževalnikom, ki zagotavlja intuitivno nastavljanje parametrov delovanja preko zaslona na dotik.
Poleg visoke ravni udobja, ki ga sistem zagotavlja, pa ima Evohome vgrajen tudi inteligenten, samoprilagodljiv algoritem vodenja, ki uporabniku zagotavlja prihranke energije pri ogrevanju.

Honeywell – senzorika in izvršilni elementi

S programom senzorike in izvršilnih elementov Honeywell zaokrožuje celovitost svoje ponudbe na področju avtomatizacije v zgradbah. Prodajni program vsebuje vse potrebne periferne elemente avtomatske regulacije, ki so potrebni pri krmiljenju HVAC sistemov:
  • regulacijski ventili z elektromotornimi pogoni ter pogoni žaluzij,
  • aktivna in pasivna tipala – temperature, tlaka, vlage, CO2, …
  • zaščitna stikala in elementi;
Tipalo tlaka Honeywell

Honeywell – programska oprema

ARENA

Sistemska programska oprema SymmetrE je namenjena grafičnemu nadzoru in vodenju delovanja sistemov v zgradbah. SymmetrE omogoča hitro in enostavno integracijo krmilnikov Honeywell s pripravljenimi grafičnimi elementi za vizualizacijo in krmiljenje HVAC sistemov.
Programska oprema omogoča vse standardne funkcije, ki se uporabljajo v avtomatizaciji zgradb, kot so SMS alarmiranje, urniško delovanje, arhiviranje in grafični pregled arhiviranih podatkov ter daljinski nadzor preko Inernet omrežja, kar uporabniku zagotavlja enostavno in cenovno učinkovito rešitev za vodenje zgradbe.
Integracija sistemov drugih proizvajalcev je možna s pomočjo uporabe standardnih komunikacijskih protokolov s področja avtomatizacije zgradb – Lonworks, BACnet, Modbus ter OPC Client gonilnika.
 graficni prikaz nadzora in vodenja delovanja sistemov v zgradbah prikazano na racunalniku

 Honeywell // mag. Damjan Janežič // // 01/514-08-18