Image
Nemško podjetje MERZ, ki uspešno deluje že od leta 1946, je globalni proizvajalec visoko kvalitetnih elektromehanskih glavnih in kompaktnih stikal. S svojimi partnerji je prisotno v več kot 40 državah po vsem svetu. Pri razvoju novih in modifikacijah obstoječih izdelkov uporabljajo najmodernejše 3D-CAD sisteme, ki omogočajo hitre in zanesljive prilagoditve izdelkov potrebam najzahtevnejših uporabnikov.

Glavna stikala

Glavno stikalo je temelj vsakega tokokroga. Njegova naloga je odklop naprave in vse električne povezave od omrežja med čiščenjem, vzdrževanjem in popravilom kot tudi pri daljšem času mirovanja strojev. Skladati se mora s standardom IEC/EN 60947-3 za uporabniško kategorijo AC23.

Položaj glavnega stikala mora biti jasno prikazan, bodisi z vidno ločitvijo kontaktov (razklenjen položaj) ali z jasnim prikazom položaja. Glavno stikalo mora imeti možnost, da ga v položaju "Izključeno" tudi zaklenemo in tako omogočimo varno izvajanje servisnega posega. Stikalo je lahko hkrati tudi v funkciji stikala v sili, vendar mora biti takrat ustrezno označeno - rdeča ročka na rumen podlagi.

Glavna (servisna) ali stikala za izklop v sili nudimo v izvedbah z različnimi možnostmi vgradnje, ki omogočajo širok spekter uporabe v razponu nazivnih tokov od 10A do 125A. Stikala so lahko tri in štiri polna ali po posebnem naročilu tudi večpolna ter po potrebi opremljena s pomožnimi kontakti.

Merz-glavna-stikala-za-vse-vrste-tokokrogov
Merz-kompaktna-stikala-z-razlicnimi-moznostmi-vgradnje

Kompaktna stikala

Kompaktna stikala nudimo v izvedbah z različnimi možnostmi vgradnje, ki omogočajo širok spekter uporabe v razponu nazivnih tokov od 16A do 630A. Stikala so lahko tri in štiri polna ali po posebnem naročilu tudi večpolna ter po potrebi opremljena s pomožnimi kontakti.

Izbirna oz. preklopna grebenasta stikala

Ta stikala uporabljamo za vgradnjo v nadzorne stikalne omare in razdelilne plošče za upravljanje procesnih veličin v različnih objektih (stanovanjske in poslovne zgradbe, bolnišnice, proizvodne hale, …).

Omogočajo pa tudi izvedbo neposrednega nadzora in upravljanja preprostejših strojev oz. naprav. Stikala kompaktnih dimenzij, z različnimi funkcionalnostmi in nazivnim tokom do 10A, so zasnovana tako, da omogočajo realizacijo aplikacij za kontrolo različnih procesov.

Grebenasta stikala nudimo v izvedbah z različnimi možnostmi vgradnje, ki omogočajo širok spekter uporabe v razponu nazivnih tokov od 10A do 125A. Stikala so lahko eno ali večpolna in po potrebi opremljena s pomožnimi kontakti. Prav tako imajo lahko glede na zahteve različno število položajev.
Merz-izbirna-stikala-za-vgradnjo-v-stikalne-omare-in-razdelilne-plosce
Merz-posebna-DC-in-podnapetostna-UVR-stikala

Stikala s posebnimi funkcijami

Pod-napetostna (UVR) stikala:
Obiščite spletno stran

 Merz // mag. Gorazd Bernik // // 01/514-08-29