PRO-AI Univerzalna konfigurabilna platforma za uvedbo principov umetne inteligence v proizvodno okolje s testiranjem prototipa v farmacevtski industriji

lukapeteh Raziskave in razvoj

Cilj projekta PRO-AI je razvoj platforme za vpeljavo umetne inteligence v proizvodne procese in testiranje prototipa z naslednjimi ključnimi elementi: model za pridobivanje in kontekstualizacijo podatkov; ogrodje, ki podpira konfiguracijo vhodnih podatkov ter poganjanje uporabniško definiranih metod učenja; metode učenja in predikcije; algoritmi za pomoč pri izbiri vhodnih materialov ter pri nastavljanju procesnih parametrov; konfigurabilnost v smislu univerzalne uporabnosti razvitih modulov v različnih vejah industrije; konfigurabilnost v smislu univerzalne uporabnosti razvitih modulov za reševanje širokega spektra izzivov v proizvodnji; konfigurabilnost v smislu enostavne in hitre integracije za različne deležnike. Pri razvoju bodo upoštevane smernice GxP in 21 CFR Part 11 ter standardi varnosti in kakovosti NIST 800-171, ISO 27018, ISO 9001, ISO 27001 in ISO 27017. To vnaša v projekt visoko tehnološko zahtevnost, a zagotavlja možnost uporabe platforme v strogo reguliranih okoljih.

Projekt je delno sofinanciran v okviru Javnega razpisa za dodeljevanje vzpodbud v okviru iniciative Eureka 2017, in sicer v višini 299.993,33€ . Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Trajanje projekta: 1.7.2020 – 30.6.2023.

Link: https://www.eu-skladi.si/