Projekt: Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti – GOSTOP

Cilj programa GOSTOP je pospešiti razvoj in izgradnjo koncepta pametnih tovarn v Sloveniji in odgovoriti na aktualne potrebe slovenskega gospodarstva, kjer nekatera industrijska podjetja že skušajo uvajati koncept pametnih tovarn v svojo proizvodnjo.

Metronik v okviru projekta GOSTOP sodeluje pri razvojnih nalogah v okviru RRP1 Orodja in gradniki za adaptivno vodenje proizvodnje (TRL 3-4) ter RRP2 Razvoj komponent in prototipov sistemov za adaptivno vodenje proizvodnje (TRL 5-6).

Javni razpis “RRI v verigah in mrežah vrednosti” za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Trajanje projekta: 1/10-2016 – 31/3-2020