Projekt: Intuitivna in zmogljiva WEB platforma za razvoj aplikacij za operativno odličnost v industriji – OPEX-IT

Namen projekta je bil razvoj celovite state-of-the-art spletne platforme, ki razvijalcem predstavljala sodobno okolje za razvoj poslovnih aplikacij z vgrajenimi OPEX funkcionalnostim (»operativna odličnost«) in vgrajeno najboljšo prakso (izdelani moduli) na različnih poslovnih področjih. Razvita platforma integratorjem in končnim uporabnikom omogoča prilagoditve na posebnosti v poproradjetju ali na spremenjene procese v podjetju. Na ta način je ciljno podjetje lahko bolj konkurenčno, odzivno na spremembe na trgu ter stroškovno bolj učinkovito, saj so spremenjeni procesi podprti s sistemom, ki omogoča prikaz merljivih kazalnikov.

Razvita platforma vsebuje sodobne algoritme obdelave podatkov ter je skladna s trenutno veljavnimi standardi (CFR21 Part 11, Annex 11).
Projekt je bil delno sofinanciran v okviru Javnega razpisa za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative Eureka. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Trajanje projekta: 10/3-2015 – 9/3-2018