Projekt: Napredna informacijska platforma za upravljanje in spremljanje proizvodnje v farmacevtski industriji – MePIS_EBR

Razviti računalniški produkt MePIS-EBR je napredna konfigurabilna informacijska platforma za upravljanje in spremljanje proizvodnje v farmacevtski industriji, ki jo lahko implementirajo sistemski integratorji in jo prilagodijo različnim končnim uporabnikom brez obvladovanja tehnik računalniškega programiranja.

V MePIS_EBR so vgrajeni funkcionalni moduli za obvladovanje proizvodnih procesov v farmacevtski industriji s poudarkom na brezpapirni proizvodnji in vključenimi EBR funkcijami.

MePIS-EBR omogoča učinkovito optimizacijo proizvodnih procesov in poslovanja ter zagotavlja višjo kakovost in varnost izdelkov.
Projekt je bil delno sofinanciran v okviru Javnega razpisa za dodeljevanje vzpodbud v okviru iniciative Eureka 2017. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Trajanje projekta: 1/1-2015 – 31/12-2017