Projekt: People-centred development approaches in Practical and Learning Environment – PEOPLE

Rezultati mednarodnega projekta bodo orodja za vzpostavljanje partnerstev in kroženje znanja med visokošolskimi ustanovami in industrijskimi partnerji, vzorčni primeri za vpeljevanje modela učnega laboratorija v visokošolske programe ter vključevanje k ljudem usmerjenih razvojnih pristopov v razvojne procese na področju razvoja tehnologij in storitev na področju energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja.

Projekt je sofinanciran v okviru EU programa Erasmus+, Zavezništva znanja (Knowledge Alliances) 2016-2019

Trajanje projekta: 1/11-2016 – 31/10-2019