Projekt: Platforma za virtualizacijo proizvodnega okolja prek uporabe naprednih modelov in univerzalnega repozitorija za zvezne, diskretne in meta podatke – PDM-IT

lukapeteh

Rezultat razvojnega projekta bo računalniški produkt – platforma PDM-IT, ki bo uporabnikom v proizvodnih podjetjih omogočala izvedbo ključnih korakov na prehodu v digitalizacijo proizvodnega procesa.

Projekt je delno sofinanciran v okviru Javnega razpisa za dodeljevanje vzpodbud v okviru iniciative Eureka 2017. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Trajanje projekta: 1/3-2018 – 28/2-2021