Razvoj in uvedba “Unified Data Gateway” – rešitve, ki omogoča digitalizacijo generične farmacevtske proizvodnje (Projekt UDG)

lukapetehRaziskave in razvoj

logotipi

Rezultat razvojnega projekta UDG bo vrhunska programska rešitev, ki odklene dostop do proizvodnih podatkov v generičnih farmacevtskih podjetjih  in jih pripravi za uporabo v katerikoli aplikaciji za poslovno ali operativno analitiko nad njim (deluje kot platforma). Z UDG bodo lahko generična farmacevtska podjetja učinkoviteje izkoristila svoje proizvodne podatke za izboljšanje svojih procesov in nižje operativne stroške. Hkrati pa bodo lahko hitreje dosegla skladnost s predpisi, saj bodo vsi ustrezni podatki na oddaljenosti klika.

Razvojni projekt je v okviru Obzorja 2020 prejel  certifikat »Seal of Exellence« ter bil potrjen v okviru Javnega razpisa »Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 2« in ga delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).