Izrabite moč podatkov

Telekom Slovenije

Telekom Slovenije Logo
Telekom Slovenije d.d. je ponudnik celovitih komunikacijskih storitev v Sloveniji in je prepoznan kot vodilno podjetje na področju uvajanja novih generacij mobilnih in fiksnih komunikacij, storitev v oblaku, sistemske integracije in večpredstavnostnih vsebin.

Izziv

Telekom Slovenije se je srečeval z izzivom reševanja razpršenosti virov podatkov in zahtev po zagotavljanju integritete le-teh ter neprekinjenem delovanju sistema, ki vključuje kar 200 objektov, razporejenih po celotni Sloveniji. Za  nemoteno delovanje  telekomunikacijskega omrežja je namreč potreben tehnološko sodoben sistem daljinskega nadzora telekomunikacijske opreme na vseh 200 lokacijah, ki zagotavlja električno energijo, primerno klimatizacijo, brezprekinitveno napajanje, ter naprave neprekinjeno nadzira in ob izpadih ali motnjah delovanja le-teh to nemudoma sporoči servisnemu osebju.


Rešitev

Nadzorni sistem je zasnovan na teritorialno redundančni SCADA iFix programski opremi, ki zaradi večje varnosti kontinuirano zbira podatke z vseh lokacij v dveh centrih vodenja, ki se nahajata v Ljubljani in v Mariboru. V obeh centrih je nameščen tudi redundančni Historian za sprotno zbiranje in dolgoročno arhiviranje podatkov, ki so nato preko WEB strežnika dostopni službi za vzdrževanje, ki je razporejena po vseh regijah v Sloveniji.

Podatke iz vsake lokacije preko telekomunikacijskega omrežja zagotavlja 191 distribuiranih krmilnikov PAC R1 ameriškega proizvajalca Opto 22, ki jih odlikuje visoka zanesljivost, zaščita pred električnimi motnjami in zmogljive komunikacijske možnosti. Poleg samih meritev klimatskih pogojev v objektih krmilniki PAC R1 sporočajo tudi podatke o porabi električne energije na lokacijah gleda na najemnike, nadzirajo delovanje UPS sistemov in drugih naprav kot so klime, diesel agregati, razsmerniki, lokalne baterije, pristop v prostore, odpiranje vrat itd…

Celoten sistem kontinuirano zajema več kot 40.000 meritev in podatkov iz vseh oddaljenih lokacij, ki se s pomočjo dobro organiziranega SCADA nadzornega sistema posredujejo nadzornemu osebju Telekoma.


Rezultat

Vzdrževalna služba Telekoma Slovenije sedaj tako rekoč trenutno prejema opozorila o nastali okvari ali motnji na katerikoli od 200 lokacij, zato ob alarmu lahko takoj začne z ukrepanjem in napake odpravi precej hitreje kot prej. Sistem je bistveno povečal zanesljivost delovanja telekomunikacijskega omrežja in zagotovil preglednost nad porabo energije po posameznih najemnikih omrežja. Rešitev tudi temelji na odprtih in v svetu uveljavljenih tehnologijah (General Electric, Opto 22), kar uporabnikom omogoča visoko stopnjo funkcionalnosti, modularen pristop z možnostjo naknadnih rešitev in dodelav ter jim zagotavlja dolgoročno varnost naložbe.

Sistem izkorišča potencial dislociranih naprav za povezovanje in prenos podatkov v center po principu interneta stvari (IoT) in predstavlja lep primer, kako z uporabo najsodobnejših tehnologij ustvariti dodano vrednost za uporabnike.