Znižajte stroške

Pivovarna Laško Union (član skupine Heineken Group)

Logotipa Lasko in Union
 • Podjetje


  Pivovarna Laško Union
  (Heineken Group)

 • Panoga


  Živilska industrija

 • Rešitev

  MES & OEE

Pivovarna Laško Union, ki je del koncerna Heineken Group, sodi med največje proizvajalce piva in brezalkoholnih pijač v regiji. Svoje izdelke proizvaja in polni na dveh lokacijah, v Laškem in v Ljubljani. V letu 2012 je pivovarna proizvedla 3.8. mio hektolitrov pijač od tega jih je 32 odstotkov prodala v tujino.

Izziv

Tako kot v mnogih drugih proizvodnih podjetij se tudi v Pivovarni Laško Union ukvarjajo s številnimi izzivi, vezanimi na proizvodni proces: zmanjševanje stroškov, povečanje izkoriščenosti opreme, optimizacija proizvodnih kazalnikov, idr. Zelo pomembno jim je identificirati ozka grla v proizvodnji zaradi izboljšanja učinkovitosti proizvodnje, nadzora nad delovanjem proizvodnih linij in optimizacije proizvodnih kapacitet. Proizvodni management potrebuje orodje za nadzor in obvladovanje proizvodnega procesa z vidika učinkovitosti, načrtovanih in nenačrtovanih zastojev, redne proizvodnje, čiščenja, menjav na linijah, kontrole, idr. Za uporabnike je pomembno, da orodje omogoča poglobljeno analizo rezultatov. Da bi lahko proizvodni management sprejel ukrepe za izboljšanje učinkovitosti, potrebuje podrobno analizo zastojev, predvsem pa vzrokov, ki so do zastojev privedli.

Rešitev

Informacijski sistem MePIS zapolnjuje informacijsko vrzel med poslovnim (ERP) in procesnim (PLC, SCADA) sistemi, saj avtomatično zajema podatke o delovanju vseh proizvodnih linij in hkrati pridobiva poslovne informacije iz poslovnega informacijskega sistema. MePIS OEE je komponenta sistema MePIS za analizo zastojev in učinkovitosti proizvodnih linij. MePIS OEE je zgrajen na osnovi gradnikov GE Digital. Omogoča avtomatično detekcijo in klasifikacijo zastojev na podlagi konfiguriranih pravil in priklopa na proizvodne naprave. Poleg podatkov o zastojih, sistem MePIS zajema tudi podatke o količinah, na podlagi katerih izračunava in prikazuje različne kazalnike KPI. Prikazujejo se v preglednem uporabniškem spletnem vmesniku, izračuni pa se izvajajo sproti. Podrobne analize in primerjave omogočajo podatki, zbrani v sistemu OLAP, ki je integriran v sistem MePSI OEE. Uporabniki lahko do podatkov dostopajo preko spleta in mobilnih naprav, na voljo pa so »on line«, kar pomeni, da odgovorni lahko reagirajo takoj, ko se je v proizvodnji zgodil neželeni dogodek.


Rezultat

Z uvedbo sistema MePIS je pivovarna dvignila nivo informatiziranosti proizvodnje na ključnih segmentih in pridobila informacije o učinkovitosti posameznih segmentov proizvodnega procesa:
 • nadzor nad proizvodnimi linijami,
 • uvedba standardne metrike izračunavanja učinkovitosti (OEE),
 • natančno beleženje in klasifikacija zastojev,
 • zastoji so vidni v realnem času, kar omogoče takojšnje ukrepanje,
 • analitsko-poročilna orodja omogočajo primerjalno analizo obratov, proizvodnih linij in produktov.