IZBOLJŠUJEMO SODELOVANJE PROIZVAJALCEV IN UPORABNIKOV STROJEV

Na podlagi natančnih podatkov o obratovanju strojev, ki jih obdelamo v pregledne in razumljive informacije, lahko rešujemo tudi najbolj zahtevne izzive, kot so povečanje razpoložljivosti s preprečevanjem okvar, preden se zgodijo, doseganje optimalnih načinov uporabe strojev, razvojne nadgradnje strojev za večji izkoristek in podobno.

avtomatizacija-in-digitalizacija-kot-predpogoj-za-visjo-kakovost-izdelkov

Koristi za proizvajalce strojev

  • Proizvajalci strojev z rešitvijo IIoT360 lažje optimizirajo procese vzdrževanja, zagotavljajo dodatne storitve ter povečajo zadovoljstvo kupcev in izboljšajo svojo konkurenčnost. Omogoča jim enostaven pregled delovanja strojev in kazalnikov v realnem času, hitrejšo in cenejšo odpravo napak ter dragocene povratne informacije za razvoj inovacij in novih generacij strojev. Prav tako pa lahko z njo razvijajo tudi nove poslovne modele (npr. najem, svetovanje).

Koristi za uporabnike strojev

  • Uporabniki strojev po drugi strani pridobijo celovit pregled nad obratovanjem strojev, izboljšajo njihovo razpoložljivost s hitrejšim ukrepanjem ter lažje optimizirajo svoje procese (npr. vzdrževanje, proizvodnja), kar rezultira v bistvenem zmanjšanju zastojev in okvar ter višji kakovosti, stabilnosti in stroškovni učinkovitosti.